Přeskočit navigaci

Souřadnicové měřicí stroje

Komponenty souřadnicového měřicího stroje

Komplexní řešení – celý systém od společnosti Renishaw, včetně kalibrace, snímačů polohy a měřicích hlavic.

Vysoký výkon, vícerozměrová kontrola

Systém REVO® nabízí vysoce výkonné skenování, bezdotekové měření a také měření drsnosti povrchu přímo na souřadnicovém měřicím stroji.

Modernizace souřadnicových měřicích strojů

Renishaw Retrofit program umožňuje zmodernizovat měřicí stroj jakékoliv značky a výrazně zlepšit jeho měřicí výkon.

Doteky a upínací stavebnice

Doteky a upínací stavebnice Renishaw mohou zvýšit měřicí kapacitu, opakovatelnost a přesnost vašeho měření.