Přeskočit navigaci

Přesná výroba

Od středu našeho podnikání k srdci naší výroby

Naše řešení pro přesnou výrobu pomáhají výrobcům na celém světě vyrovnat se s produkčními úlohami. To zahrnuje rostoucí požadavky na nové inovativní produkty se složitějšími součástmi, vyššími konstrukčními specifikacemi a kratšími životními cykly produktu.

Průmyslová metrologie byla středem našeho podnikání více než 40 let. Protože se sami zabýváme přesnou výrobou, vyvinuli jsme robustní řešení řízení procesů, které našim zákazníkům poskytují jistotu, že jejich díly budou splňovat konstrukční záměry a jejich výrobní postupy budou fungovat dle požadavků. Řešení pro řízení procesů zvyšují úroveň automatizace výroby a snižují závislost na zkušených operátorech, udržujících kvalitu vyráběných součástí. Schopnost vytvářet součásti s těsnými tolerancemi charakteristik mají rozhodující důležitost pro výkon, estetiku a bezpečnost hotových produktů v mnoha průmyslových oborech. Naše průmyslové měřicí systémy a snímače pořizují data potřebná pro identifikaci a kontrolu zdrojů odchylek, což umožňuje zvýšení produktivity při snížení nákladů na opravu zmetků.

Široce prosazované trendy, jako je průmysl 4.0, znamenají růst inteligentní výroby a požadavků na propojené strojní dílny. Integrace fyzických a digitálních výrobních technologií s inteligentními snímači a softwarem poskytují výrobcům nepřekonatelné možnosti vývoje výrobních procesů, které umožňují zvýšení produktivity a kapacity procesu. Společnost Renishaw pomáhá svým zákazníkům úspěšně zavádět inteligentní výrobu i automatizaci do jejich stávajících operací a technologií.

Zaujímáme rovněž přední pozici v oblasti nejnovějšího vývoje aditivní výroby (AM), nazývané též 3D tisk z kovu. Díky větší konstrukční svobodě poskytuje tato technologie oproti tradičním výrobním postupům nové úrovně funkčního výkonu a výrobních možností.

Na co se specializujeme

Průmyslová automatizace

Robustní automatizace je srdcem inteligentní výroby a klíčového rozhodování továren budoucnosti. Tvorba automatizovaných procesů se opírá o data ze snímačů a řídicích systémů. Sběr dat a informací z různých oblastí průběhu výroby umožňuje rozhodování při optimalizaci řízení důležitých a citlivých procesů. Osvědčené snímače s vysokou opakovatelností společnosti Renishaw poskytují spolehlivá data o dílech, procesech a strojích.

Formy a zápustky

Hromadná výroba přesných součástí závisí na přesně obrobených formách a zápustkách. Životní cykly produktů se zkracují, což způsobuje, že je doba realizace výroby nových nástrojů kratší, než kdykoli dříve. Řízení procesu je zárukou, že budou důležité nástroje napoprvé vyrobeny přesně pro zrychlení výroby a rychlou dodávku produktů. Použití aditivní výroby umožňuje výrobu forem s integrovanými a optimalizovanými chladicími kanály pro rychlou a opakovatelnou výrobu součástí.

Řízení procesu a zdokonalení výroby

Nabízíme řadu řešení pro řízení procesů a přidružených služeb, včetně technologií nutných pro řízení klíčových proměnných při CNC obrábění. Zdokonalené řízení procesů zlepšuje jeho kapacitu a produktivitu výrobních operací.

Řízení pohybu

Kalibrace stroje, monitorování a řízení pohybu je důležité pro výrobu vysoce přesných součástí s použitím procesů, které lze předvídatelně opakovat při hromadné výrobě.

Jak Vám můžeme pomoci?

QC20-W na DMG stroji

Kalibrace

Zařízení a software pro přesné nastavování složitých obráběcích strojů a CMM.

Čtěte případovou studii

NC4+ Blue

Ustavení nástroje a detekce poškozeného nástroje

Kontaktní i bezkontaktní systémy pro seřizování nástrojů umožňují zjištění stavu a opotřebení řezných nástrojů a jejich nastavení.

Čtěte případovou studii

OMP40-2 pro webový obchod

Měření na stroji pro řízení během procesu

Sondy pro obráběcí stroje se používají pro ustavení dílů, seřízení nástroje a měření během cyklu, jakož i pro kontrolu prvního kusu, což umožňuje přesné obrábění.

Čtěte případovou studii

Operátor měří dílec systémem Equator ve firmě ZF Marine

Kontrolní měření v dílenském prostředí

Kontrolní systém Equator™ poskytuje vysokou opakovatelnost, teplotní stabilitu, všestrannost a možnosti jednoduchého přeprogramování v dílenském prostředí.

Čtěte případovou studii

Měřidlo ozubení REVO

Měření

Výrobci na celém světě spoléhají na snímací systémy CMM společnosti Renishaw pro dosažení sledovatelné kontroly celé řady součástí.

Čtěte případovou studii

Detail řezu křížové podpěry

3D tisk kovů

3D tisk kovu s použitím celé řady práškových kovů pro výrobu pevných a lehkých součástí s tvary, které nelze vyrobit tradičním obráběním.

Čtěte případovou studii

Webový banner - ATOM DX™ s miniaturními díly

Odměřování polohy

Interferometrické laserové snímače a optické snímače pro vysoce přesná měření velkých délek nebo v omezených prostorech.

Čtěte případovou studii

Mr. Zhang Jian, vedoucí konstruktér, technický ředitel společnosti NGTC Research Department

Ramanova spektroskopie

Pro kontrolu charakteristik materiálu speciálních součástí a kvality povrchu součástí.

Více informací

Chcete se dozvědět více, jak bychom mohli pomoci vašemu podnikání?

Případové studie přesné výroby