Přeskočit navigaci

Udržitelnost

Udržitelnost je nedílnou částí našeho záměru Transform Tomorrow Together. Naší ctižádostí je stát se vedoucí silou udržitelnosti v partnerské spolupráci s našimi zákazníky, dodavateli a lokálními komunitami při vytváření pozitivních změn.

Jsme zainteresovaní na naší roli při dohledu na životního prostředí a jeho ochraně před významnými problémy, jako je změna klimatu. Nečiníme tak pouze zlepšováním stopy naší vlastní činnosti, jako je omezování emisí našich výrobních závodů, ale také poskytováním řešení zákazníkům, která jim pomohou vyrábět úsporněji a vyrovnat se problémy udržitelného světa.

Abychom světu se stále vzácnějšími zdroji poskytly dlouhodobou kvalitu, musíme minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a komunity v nichž jsme aktivní.

Náš závazek k nulovým emisím (Net Zero)

Jedním z nejdůležitějších způsobů našeho vlivu je snížení našich emisí. V listopadu 2021 jsme se zavázali k dosažení nulových emisí v roce 2050, což bude ověřováno a monitorováno komisí SBTi (Science Based Target initiative). To je mezinárodní orgán, který definuje a podporuje nejlepší způsoby redukce emisí a dosažení jejich nulové úrovně v souladu s klimatologií.

  • Emisní kategorie 1 a 2, které budou v roce 2028 sníženy na 90% v porovnání se základem v roce 2019/20
  • Prvotní datum 90% snížení v emisní kategorii 3 je rok 2050
  • Kvantifikace emisní kategorie 3 z března 2023 by měla dovolit ambicioznější dosažení cílového data nulových emisí.

Cíle udržitelného vývoje UN

Uvědomujeme si, že dosažení udržitelného podnikání vyžaduje mnohem více než dosažení nulových emisí. Proto jsme také zhodnotili cíle SDG (Sustainable Development Goals) spojených národů a zjistili tři nejdůležitější pro naše podnikání, kde věříme, že můžeme mít největší vliv.

Uživatelské ikony

Pomáháme našim zákazníkům

Víme, že naši zákazníci oceňují způsob, kterým naše produkty snižují odpad a zvyšují efektivitu. Víme také, že chtějí porozumět působení našich produktů na životní prostředí. Proto také podrobujeme naše oblíbené i nové produkty řadě hodnocení životního cyklu (LCA). To nám pomáhá pochopit a kvantifikovat jejich dopad na životní prostředí, takže je můžeme sdílet s našimi zákazníky.

Ikona snižování emisí - solární panel Snižování emisí

V prosinci 2020 jsme zavedli naši novou skupinovou zásadu ohledně nákupu elektřiny. Požadujeme od všech společností naší skupiny, aby používaly pouze 100% elektřiny z certifikovaných obnovitelných zdrojů. To znamená, že po vypršení stávajících kontraktů přejdeme na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Hledáme způsoby dalšího urychlení tohoto posunu k obnovitelné elektrické energii, včetně vlastní energie z nedávno instalovaných solárních panelů na našich budovách v Dublinu (Irsko) a v Apodaca (Mexiko). Pro udržení růstu také vyvíjíme nové udržitelné zásady cestování pro zakotvení udržitelnosti v každodenním podnikatelském rozhodování.

Ikona minimalizace odpadu Minimalizace odpadu

Zaměřujeme se na co nejmenší možný dopad obalů i přepravních obalů našich výrobků. Uvědomujeme si, že významný objem odpadu vzniká během našeho výrobního procesu. Naše nové fórum Design for Circularity pracuje s našimi šampiony odpadu z výroby při hledání nových cest k minimalizaci produkovaného odpadu a současné maximalizaci možností opetovného použití, recyklování a kompostování.

Ikona perspektivy

Perspektiva

Během našeho úsilí o dosažení nulových emisí se chceme ujistit, že naši zaměstnanci chápou co činíme a mohou nás v tom podporovat. O snižování emisí chceme také usilovat společně s našimi dodavateli a zákazníky v rámci našeho závazku dosáhnout nulových emisí v emisní kategorii 3 nejpozději do března roku 2023.

Související dokumenty