Přeskočit navigaci

Udržitelnost

Jsme zainteresovaní na naší roli při dohledu na životního prostředí a jeho ochraně před významnými problémy, jako je změna klimatu. Nečiníme tak pouze zlepšováním stopy naší vlastní činnosti, jako je omezování emisí našich výrobních závodů, ale také poskytováním řešení zákazníkům, která jim pomohou vyrábět úsporněji a vyrovnat se problémy udržitelného světa.

Abychom světu se stále vzácnějšími zdroji poskytly dlouhodobou kvalitu, musíme minimalizovat dopad našeho podnikání na životní prostředí a komunity v nichž jsme aktivní.

Náš závazek k nulovým emisím (Net Zero)

V listopadu 2021 jsme se zavázali k dosažení nulových emisí v roce 2050, což bude ověřováno a monitorováno komisí SBTi (Science Based Target initiative). To je mezinárodní orgán, který definuje a podporuje nejlepší způsoby redukce emisí a dosažení jejich nulové úrovně v souladu s klimatologií.

  • Emisní kategorie 1 a 2, které budou nulové v roce 2028 v porovnání se základem v roce 2019/20
  • Emisní kategorie 3, která bude nulová nejpozději v roce 2050
  • Kvantifikace emisní kategorie 3 z března 2023 by měla dovolit ambicioznější dosažení cílového data nulových emisí.

Cíle udržitelného vývoje UN

Ačkoli jsou naše cíle zmírnit klimatické změny prostřednictvím strategie nulových emisí důležité, naše aktivity se tím nezastaví. Historicky jsme lokálně podporovali celou řadu charitativních a dobrovolnických organizací v našich klíčových lokalitách a budeme pokračovat prostřednictvím Charitativního výboru renishaw.

Naše skupina diversity a inkluze také pokračuje v podpoře D&I iniciativy v rámci celého podnikání, včetně povědomí o dnech oslav a poskytováním informací kolegům. Uvědomujeme si, že rostoucí diverzita v naší společnosti nám umožní odpovědné a produktivní podnikání, které je posilováno talentovanými lidmi s různým pozadím a perspektivou. Pro další vývoj a formalizaci práce na těchto sociálních problémech posuzujeme cíle udržitelného vývoje UN ke stanovení těch, kterých se můžeme účastnit a mít zde významný vliv.

Uživatelské ikony

Pomáháme našim zákazníkům

Naše produkty pomáhají snižováním spotřeby energie a minimalizací odpadu ambicím našich zákazníků o nulové emise. Tyto produkty pomáhají snížit neproduktivní dobu strojů, eliminovat výrobu zmetků a snižovat celkovou spotřebu energie potřebnou k výrobě stejné úrovně součástí.

Ikona snižování emisí - solární panel Snižování emisí

V prosinci 2020 jsme zavedli naši novou skupinovou zásadu ohledně nákupu elektřiny. Požadujeme od všech společností naší skupiny, aby používaly pouze elektřinu z certifikovaných obnovitelných zdrojů. To znamená, že po vypršení stávajících kontraktů přejdeme na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pokračujeme ve významných investicích do vlastní výroby elektřiny ve všech našich hlavních globálních závodech.

Ikona minimalizace odpadu Minimalizace odpadu

Zaměřujeme se na co nejmenší možný dopad obalů i přepravních obalů našich výrobků. Uvědomujeme si, že významný objem odpadu vzniká během našeho výrobního procesu a máme tým, který se věnuje odpadu z výroby a zaměřuje se na zlepšování.

Ikona perspektivy

Perspektiva

Během našeho úsilí o dosažení nulových emisí se chceme ujistit, že naši zaměstnanci chápou co činíme a mohou nás v tom podporovat. O snižování emisí chceme také usilovat společně s našimi dodavateli a zákazníky v rámci našeho závazku dosáhnout nulových emisí v emisní kategorii 3 nejpozději do března roku 2050.