Přeskočit navigaci

Odpovědnost firem

Zavazujeme se k trvalému růstu prostřednictvím neustálých investic do vývoje produktů a výrobních metod. Společnost Renishaw usiluje o to, aby byla veřejností i jednotlivci vnímána jako společnost zastávající přední místo ve svém oboru.

Svých cílů chceme dosáhnout citlivým, otevřeným a čestným přístupem a usilujeme o to, aby veškeré aspekty našeho podnikání měly co nejmenší dopad na životní prostředí.

Náš přístup k odpovědnosti firmy (CR)

V zájmu efektivního řízení společenských a environmentálních faktorů ovlivňujících podnikání a jejich dopadu na pověst a ziskovost společnosti, zavedla společnost Renishaw formální řídicí strukturu odpovědné firmy (CR), což zdokonaluje zaměření činností Renishaw Group.

Finanční ředitel Allen Roberts odpovídá za řízení všech aspektů odpovědné firmy (CR).

Zaručujeme pokračující rozvoj našeho strukturovaného a souvislého přístupu k CR. Vyvinuli jsme strategii CR realizovanou dialogem mezi CR týmem, vedením podniku a managementem. Poznali jsme, že v rámci rozvoje společnosti musíme pokračovat v realizaci CR. Naše mnohaleté CR aktivity nám daly dobrý základ na němž můžeme stavět i v budoucnosti.

Pokud byste chtěli kontaktovat CR tým, vyplňte prosím kontaktní formulář a v rozevírací nabídce ‘Účel dotazu' vyberte položku ‘Odpovědnost firmy'.

Související dokumenty