Přeskočit navigaci

Inteligentní výrobní technologie pro řízením procesů

Operátor firmy GM Enterprise, který používá přímo na stroji grafické uživatelké rozhraní (GUI) společnosti Renishaw

Pro malou společnost, jako je naše, nejsou náklady na sondy pro obráběcí stroje rozhodně bezvýznamné. Mnozí naši operátoři se navíc obávají, aby je nepoškodili vlivem lidské chyby. Díky intuitivnímu, snadno použitelnému a přirozenému GUI ve spojení s nastavením ochrany, patří tyto obavy minulosti.

GM Enterprise (Taiwan)

Snímací systémy pro automatizované obrábění

Společnost Renishaw nabízí řešení pro ustavování nástrojů, detekci poškozených nástrojů, ustavení dílců, měření dílců během obráběcího cyklu a proměření prvního kusu s automatickou úpravou parametrů. Měřicí sondy jsou uznávány jako nejlepší nástroj k dosažení maximální efektivity, kvality a přesnosti výroby na obráběcích strojích. Řídící systémy moderních CNC obráběcích strojů zjednodušují integraci měřicích cyklů do procesu obrábění. Podpora práce s CAD modelem umožňuje simulaci měřicích funkcí v režimu offline.

Kalibrace strojů a zařízení

Diagnostika geometrické přesnosti stroje je základem pro stanovení schopnosti procesu na známé a opakovatelné úrovni. Kalibrační systémy Renishaw - Laserový interferometr a Ballbar kontrolují, sledují a zlepšují statickou a dynamickou přesnost obráběcích strojů, souřadnicových měřicích strojů a dalších pohybových systémů s nároky na přesné najíždění polohy.

Renishaw Central - platforma pro řízení vašich strojů

Podívejte se, jak si představujeme propojitelnost výrobních strojů a klíčovou úlohu dat pro zvyšování produktivitu vašeho výrobního provozu.

Společnost Renishaw podporuje automatizaci a řízení procesů v CNC výrobním průmyslu již více než 45 let. O naše poznatky jsme se podělili s našimi zákazníky, kteří nyní důsledně vyrábějí výkonové dílce s těsnějšími tolerancemi a s minimem lidských zásahů.

3D skenování na obráběcích strojích

Nová generace vysoce rychlých a vysoce přesných snímacích systémů pro rychlé ustavování dílců a řízení procesu obrábění. Snímací systémy s technologií SPRINT™ umožňují provádět přímo na CNC obráběcích strojích velmi rychlé a přesné měření dílce. Díky unikátní technologii v sondě OSP60.

Kontrolní roboty pro měření a řízení procesů v dílenském prostředí

Data naměřená kontrolním systémem Equator™ lze ve zpětné vazbě ihned využít pro řízení procesu. Obráběcí stroj automaticky změní korekci nástroje na základě skutečných rozměrů hotového dílce. Data získaná systémem Equator lze používat pro opakovatelnou a spolehlivou aktualizaci korekcí nástrojů a kompenzovat tak obvyklé příčiny nestability procesu, například opotřebení nástroje a teplotní drift.