Přeskočit navigaci

Komponenty souřadnicového měřicího stroje

Webový banner: Případová studie SOLPOWER

Úhlové stupnice snímačů RESOLUTE™ jsou k dispozici v mnoha rozměrových variantách, aby nabídly co největší flexibilitu.

SOLPOWER (Taiwan)

Snímače polohy VIONiC™

Snímače polohy VIONiC jsou nejvýkonnější inkrementální optické snímače společnosti Renishaw. Snímače VIONiC poskytují přímou digitální polohovou zpětnou vazbu s vynikající metrologií, vysokou rychlostí, intuitivní automatickou kalibrací a navíc při mimořádně kompaktních rozměrech.

Stupnice enkodérů pro souřadnicové měřicí stroje

Stupnice kotvené k podkladu jsou preferovaným řešením pro souřadnicové měřicí stroje . Alternativním řešením mohou být plovoucí stupnice RTL z nerezové oceli, které lze k podkladu upevnit pomocí systémového nosiče FASTRACK™. Instalace stupnice RTL je snadná, bez nutnosti vrtání upevňovacích otvorů. Navíc s možností velmi snadné výměny stupnice i ve stísněném prostoru.

Víceosý kalibrátor XM-600

Víceosý kalibrátor XM-600 umožňuje provádět efektivní kalibraci souřadnicových měřicích strojů vybavených řídicími systémy Renishaw UCC. S použitím technologie vyvinuté pro víceosý kalibrátor XM-60 může XM-600 měřit současně všech šest stupňů volnosti v rámci jednoho měření. To umožňuje snadno vytvořit přesnou chybovou mapu pro každou lineární osu souřadnicového měřicího stroje.

XM-600 je kompatibilní se softwarem CARTO stejně jako XM-60. Je ideálním řešením pro kalibraci obráběcích i měřicích strojů.

Absolutní snímací systém RESOLUTE™

Měřicí stroje s požadavkem na okamžité zjištění polohy ihned po zapnutí mohou být osazeny absolutním snímacím systémem RESOLUTE s vynikající polohovou zpětnou vazbou a mimořádně nízkou chybou interpolace.

Výkonný metrologický software

Metrologický software MODUS umožňuje využít všech výhod 5osého měření. Srozumitelné uživatelské rozhraní a podpora off-line programování jsou samozřejmostí, stejně jako práce s CAD modely a plná simulace pohybů stroje včetně detekce případných kolizí. Software obsahuje ověřené algoritmy pro měření prvků, konstrukci prvků a vyrovnání dílů.

Programy lze vytvářet off-line přímo z CAD modelu s ověřením dráhy sondy na obrazovce. Prostředí souřadnicového měřicího stroje i ustavení a umístění dílce ve stroji lze libovolně definovat a plně simulovat průběh měření včetně detekce kolizí při 5osém měření. Tím se minimalizují prostoje souřadnicového měřicího stroje. Programy se ke stroji dostávají plně odladěné a pro jejich ověření je zapotřebí jen krátká doba nebo se vůbec nemusí ověřovat.

Řídicí systémy

Univerzální řídící systémy Renishaw UCC zajišťují přesné řízení pohybů měřicího stroje, propojení se všemi sondami Renishaw a komunikaci s metrologickým softwarem. Řídicí systémy Renishaw UCC se vyznačují moderními algoritmy pro dotekové měření a skenování, které umožňují rychlé, přesné a adaptivní měření dílců.