Přeskočit navigaci

Modernizace souřadnicových měřicích strojů

Rozměrová kontrola dílců hlavicí PH20 ve firmě R. Busi

Stručně řešeno, naše tři 5osé souřadnicové měřicí stroje nám poskytují mimořádně přesná měření. Díky použité 5osé technologii máme výsledky opravdu velice rychle. Modernizace nám přinesla dramatické zvýšení rychlosti měření. Podstatným zkrácením prostojů výrobních strojů při čekání na měrové středisko získalo naše podnikání na produktivitě.

R. Busi (Itálie)

Modernizace měřicích strojů

Mechanické části měřicího stroje nepodléhají velkému fyzickému opotřebení, takže mohou být provozovány po mnoho let. Software, řídicí systém a snímací systémy zastarávají mnohem rychleji, zejména v důsledku zavádění nových, rychlejších a výkonnějších technologií.

Renishaw retrofit program představuje příležitost ke zlepšení parametrů vašeho stávajícího měřicího stroje - vyšší přesnost, rychlejší měření, automatizaci a nové funkce včetně podpory práce s CAD modely.

5osý spínací dotykový systém PH20

Unikátní „doteky hlavy“ PH20 umožňují snímání měřicích bodů pouhým pohybem hlavy a ne celým ráme měřicího stroje. Body lze snímat rychleji, s vyšší přesností a opakovatelností.

Hlavice PH20 dokáže uvést snímací dotek do jakékoliv polohy v celém měřicím rozsahu, což minimalizuje nutnost výměn měřicích doteků. Současný pohyb v 5 osách umožňuje optimalizovat prostor pro objíždění dílce a tím získat možnost měřit větší dílce než dříve. PH20 se automaticky vyrovná podle souřadnicového systému součásti, takže odpadá riziko kolize sondy s dílcem. Současně se snižují nároky na upínací přípravky a jejich cenu.