Přeskočit navigaci

Měřicí optika

Sortiment měřicí optiky Renishaw umožňuje provádět lineární a úhlová měření a také měření přímosti ve vodorovném i svislém směru podél libovolné osy.

Sortiment doplňují optiky pro měření rovinnosti povrchu a vzájemné kolmosti os.

Stejnou optiku lze používat se systémy XL-80 nebo ML10, což zaručuje konzistenci nastavení měření a postupů. Všechna měření jsou interferometrická, a proto používají vlnovou délku laserového světla sledovatelného mezinárodního standardu, což umožňuje výsledkům bezpochyby věřit.

O možnostech kalibrace rotačních os viz část Kalibrátor rotačních os XR20. Informace o nezbytné měřicí optice pro ustavení a měření získáte v části optické příslušenství.

Funkce a výhody

Výměnné

Unikátní konstrukce optických prvků umožňuje snadnou změnu konfigurace optiky pro různé měřicí úlohy bez nutnosti opakovaného seřizování laseru.

Praktické

Pohyblivé optické prvky nemají žádné kabely, které by mohly překážet. Snadné použití přispívá k nejvyšší přesnosti a pohodlné obsluze.

Lehké optické prvky

Optické prvky jsou zhotovené z lehké hliníkové slitiny. Nízká hmotnost optiky je důležitá zejména při měření úhlových chyb horizontálních ramen CMM a při dynamických měřeních.

Teplotní přizpůsobivost

Optické prvky některých konkurenčních systémů jsou vyrobeny z nerezové oceli. Jsou tedy mnohem těžší než hliníkové součásti optiky Renishaw a mají nižší tepelnou vodivost, proto jim přizpůsobení okolnímu prostředí v dílně trvá déle.

Souprava lineární měřicí optiky

Souprava optiky pro lineární měření

Lineární měření je nejobvyklejší způsob měření prováděný stroji.

Každá souprava lineární měřicí optiky obsahuje:

 • 1 lineární interferometr
 • 2 lineární odrážeče a šrouby svorky
 • 2 vyrovnávací terče

Objednací číslo: A-8003-0440

Lineární měření přesahující délku 40 m vyžaduje rozšíření o soupravu příslušenství pro lineární měření na velké vzdálenosti.

Souprava optiky pro úhlová měření (standardní)

Úhlová měřicí optika

Tato optika umožňuje úhlová měření pitch a yaw. Měřit lze maximální úhlové výchylky až ±10° s rozlišením 0,01 obloukové sekundy.

Každá úhlová měřicí souprava obsahuje:

 • 1 úhlový odrážeč
 • 1 úhlový interferometr
 • 2 vyrovnávací terče

Objednací číslo: A-8003-0441

Souprava optiky pro úhlová měření (kalibrovaná)

Úhlová měřicí optika

Tato optika umožňuje úhlová měření pitch a yaw s nižší nejistotou měření, než u standardní optiky. Každý koutový odrážeč je dodáván s kalibračním protokolem a je označen hodnotou kalibračního faktoru.

Každá kalibrovaná úhlová měřicí souprava obsahuje:

 • 1 úhlový odrážeč
 • 1 úhlový interferometr
 • 2 vyrovnávací terče
 • osvědčení o kalibraci

Objednací číslo: A-8003-2532

Rovněž k dispozici s ocelovým pouzdrem pro větší teplotní stabilitu.

Kombinovaná souprava lineární a úhlové měřicí optiky

Úhlová + lineární optika

Tato kombinovaná souprava je úspornou alternativou pro uživatele, kteří chtějí provádět úhlové i lineární měření.

Každá kombinovaná souprava obsahuje:

 • 1 lineární odrážeč a šrouby svorky
 • 1 úhlový odrážeč
 • 1 úhlový interferometr
 • 1 vyrovnávací terč

Objednací číslo: A-8003-2774

Souprava optiky pro měření přímosti: Délka osy 0,1–4 m

Přímost – krátký dosah

Tato optika umožňuje měření vodorovné chyby přímosti lineárních os až do délky 4 m. Umožňuje též měření rovnoběžnosti os.

Každá souprava pro měření přímosti na krátkou vzdálenost obsahuje:

 • 1 interferometr pro měření přímosti
 • 1 odrážeč pro měření přímosti
 • 1 cíl

Objednací číslo: A-8003-0443

V závislosti na aplikaci může vyžadovat univerzální clonu pro měření přímosti nebo další příslušenství pro měření.

Souprava optiky pro měření přímosti: Délka osy 1–30 m

Přímost – velký dosah

Tato optika umožňuje měření chyby vodorovné přímosti v lineárních osách od 1 m do 30 m délky, při použití laserového systému XL-80. Umožňuje také měření rovnoběžnosti os.

Každá souprava pro měření přímosti na velkou vzdálenost obsahuje:
 • 1 interferometr pro měření přímosti
 • 1 odrážeč pro měření přímosti
 • 1 vyrovnávací terč

Objednací číslo: A-8003-0444

V závislosti na aplikaci může vyžadovat univerzální clonu pro měření přímosti nebo další příslušenství pro měření.

Optika pro měření kolmosti

Optika pro měření kolmosti

Tato optika stanoví odchylku kolmosti dvou ortogonálních os. Metoda využívá porovnání hodnot změny přímosti, které jsou zjišťovány optickým hranolem.

Poznámka:
Měření kolmosti vyžaduje také optickou soupravu pro měření přímosti a soupravu příslušenství pro měření přímosti.

Každá souprava optiky pro měření kolmosti obsahuje:

 • 1 vytyčovací hranol a šrouby svorky
 • 1 držák (pro nastavitelné otočné zrcátko)

Objednací číslo: A-8003-0665

Souprava pro měření rovinnosti

Optika pro měření rovinnosti

Zrcátka pro měření rovinnosti se otáčejí nejenom vodorovně, ale také se naklápějí, aby umožnily vodorovné a svislé nastavení laserového paprsku.

Poznámka:
K provedení měření rovinnosti se také vyžaduje úhlová měřicí optika.

Každá souprava pro měření rovinnosti obsahuje:

 • 2 zrcátka pro měření rovinnosti
 • 1 základnu 50 mm
 • 1 základnu 100 mm
 • 1 základnu 150 mm

Objednací číslo: A-8003-0442

Informace o produktech