Přeskočit navigaci

Univerzální sada TB20

Umožňuje dálkové spouštění laserového systému XL-80.

Kvadraturní skříňku aktivátoru TB20 lze použít pro dálkové spouštění laseru XL-80. Monitoruje signály polohové zpětné vazby mezi snímači stroje a jeho řídicí jednotkou a přivádí spouštěcí signály do XL-80. To umožňuje synchronizovat polohu stupnice nebo pohybu se snímáním dat XL-80. TB20 se používá především v aplikacích jako je kalibrace stoupání šroubu nebo snímacího systému.

TB20 je napájen ze síťové zásuvky, pracuje s TTL kvadraturními snímači nebo s analogovými snímači s proudovou smyčkou a spouští laserové měření v pravidelných intervalech definovaných uživatelem. TB20 funkčně nahrazuje TB10.

Získávání dat

Pomocí TB20 lze dosáhnout dvou typů snímání dat:

 • Kvazi-statické - kde se osa pohybuje v předdefinovaných intervalech a zastavuje se k provedení měření.
 • Dynamické - kde se osa pohybuje bez zastavení a TB20 spouští prováděné měření.

Kvazi-statické snímání dat lze provádět pomocí softwaru CARTO, zatímco dynamické snímání dat vyžaduje software LaserXL.

Každá univerzální sada TB20 obsahuje:

 • 1 skříňku aktivátoru TB20
 • 1 spouštěcí kabel XL
 • 1 napájecí kabel
 • 1 napájecí adaptér
 • 2 konektory snímače a portu řídicí jednotky TB20
 • Kartu kalibrační uživatelské příručky

Objednací číslo: A-8003-4475

Stažení uživatelské příručky

Kompatibilita

TB20 je kompatibilní s analogovými a digitálními kvadraturními dekodéry, které vyžadují napájení 5 V. Podporuje:

 • Analogové snímače 1 Vpp
 • Analogové mikroproudové snímače
 • Digitální snímače

Maximální rychlost pro aplikace s analogovými snímači je 1 m/s. Rychlosti digitálních snímačů jsou následující:

Rozlišení

Rychlost m/s

0,05 µm

0,5

0,1 µm

1

0,5 µm

5