Přeskočit navigaci

Příslušenství pro měření

Renishaw dodává příslušenství pro snadné ustavení, seřízení a provoz laserového měřicího systému Renishaw.

Optika pro lineární měření s velkým dosahem

Optická pro měření s velkým dosahem

Tato optika umožňuje lineární měření na délce osy přes 40 m.

Souprava obsahuje velký odrážeč a cíl (aby vyrovnání na velké vzdálenosti bylo snazší) a sestavu periskopu, který "zachytává" zpětný paprsek a směřuje jej do clony laseru.

Objednací číslo: A-8003-4270

Malá lineární optika

Malá lineární optika

Malá souprava lineární optiky umožňuje použití laserového měřicího systému Renishaw v aplikacích, kde je potřebný malý a lehký měřicí odrážeč, minimalizující účinky na dynamický výkon stroje, jenž poskytne vyšší flexibilitu možností montáže.

Souprava obsahuje malý, lehký odrážeč (10% standardní jednotky) a samostatnou optiku zeslabovače paprsku, jež omezuje průměr a vzdálenost mezi vysílanými a vracejícími se laserovými paprsky. Maximální dosah je 4 m.

Objednací číslo: A-8003-3244

Otočné zrcadlo

Otočné zrcadlo

Umožňuje nasměrování paprsku podél diagonál stroje, nebo ve směru skloněných os. Nastavitelné zrcadlo může být použito pro vyrovnání dle ANSI B5.54 při diagonálním měření a vhodné také pro měření soustruhů se šikmým ložem.

Objednací číslo: A-8003-1304

Souprava pro montáž optických prvků

Souprava pro montáž optických prvků

Souprava pro montáž optických prvků slouží pro veškerou měřicí optiku Renishaw. Souprava se používá pro upevnění měřicí optiky k testovanému stroji. Na vyžádání lze dodat další položky.

Objednací číslo: A-8003-0447

Univerzální clona (pro měření přímosti)

Univerzální clona (pro měření přímosti)

Speciální clona laseru s otvorem pro vracející se paprsek pootočeným o 90°. Při použití s optikou pro měření přímosti tento kalibrátor umožňuje měření přímosti ve vertikální ose.

Objednací číslo: A-8003-4209

Velký odrážeč

Velký odrážeč

Používá se jako odrážeč pro měření rovinnosti i pravoúhlosti zahrnující svislou osu stroje.

Objednací číslo: A-8003-0604

Základna pro měření přímosti

Základna pro měření přímosti

Základna pro montáž odrážeče pro měření přímosti a nastavitelného zrcadla (nebo laserového zaměřovače s pevným zrcadlem) pro měření ve svislé ose. Tuto základnu lze použít k montáži lineárních a úhlových optických prvků.

Objednací číslo: A-8003-0576

Pevné zrcadlo (90°)

Zrcadlo 90°

Toto zrcadlo je využíváno zejména pro nasměrování paprsku laseru do obtížně přístupných míst.

Objednací číslo: A-8003-1325

LS350 Zaměřovací optika

LS350 Zaměřovací optika

Umožňuje snadné úhlové nastavení laserového paprsku ve vodorovné i svislé rovině. Toto patentované příslušenství eliminuje potřebu jemného nastavování paprsku přesouváním nebo otáčením hlavice laseru. Vyrovnání laserového systému je nyní jednoduché a rychlé. Zaměřovač laserového paprsku LS350 zrychluje lineární měření, úhlová měření a měření přímosti v jakékoli konfiguraci.

Objednací číslo: A-8003-3072

Nastavitelné zrcadlo

Nastavitelné zrcadlo

S velkým odrážečem lze použít jako alternativu zaměřovače laserového paprsku a nastavitelného zrcadla během měření rovinnosti i pravoúhlosti zahrnující svislou osu stroje.

Objednací číslo: A-8003-0560

Vyrovnávací terč

Vyrovnávací terč

Tento vyrovnávací terč o průměru 22 mm lze použít s lineární optikou, úhlovou optikou a optikou pro měření přímosti. Lze jej připevnit k optice pro vyrovnání interferometru i odrážeče.

Objednací číslo: A-8003-0478

Čtvrtvlnný převodník

Čtvrtvlnný převodník

Čtvrtvlnný převodník převádí světlo laseru z lineární na kruhovou polarizaci. To umožňuje nahradit při lineárních měřeních odraznou optiku rovinným zrcadlem.

Aplikace vyžaduje vysoce odrazivý povrch. Zrcadlové povrchy jsou k dispozici na požádání.

Objednací číslo: A-8003-1998

Magnetická základna

Magnetická základna

Slouží pro montáž optiky nebo hlavice laseru XL (při použití s magnetickým adaptérem XL). Magnetickou sílu lze zapnout/vypnout. Základna je vybavena upevňovacím závitovým otvorem M8. Souprava obsahuje 2 základny.

Objednací číslo: A-9908-0780

XL Adaptér magnetické základny

Adaptér stativu

Umožňuje montáž stolku stativu na magnetickou základnu nebo na jiný upínací prvek se závitem M8.

Objednací číslo: A-9908-0760

Souprava adaptéru Pan a tilt

Souprava adaptéru Pan a tilt je určena pro flexibilní montáž laserového kalibračního přístroje v úhlech mezi 0°- 90° s neomezeným panoramatickým otáčením.

Adaptér Pan a tilt lze použít pro:

  • montáž laseru XL-80 na stativ nebo magnetickou základnu pro aplikace např. na soustruzích s šikmým ložem.
  • montáž odrážeče v úhlu pro pohodlné lineární diagonální měření.

Objednací číslo: A-9908-1170

Souprava pro lineární diagonální měření

Souprava pro lineární diagonální měření umožňuje pohodlné provádění laserových diagonálních testů s laserovým interferometrickým systémem XL-80. Souprava je určena pro rychlé a snadné ustavení díky účelově navrženému upínacímu prvku, který je magneticky upevněn k loži stroje a nese systém XL-80 a optické příslušenství. Zaměřovací optika a naklápěcí zrcadlo umožňují flexibilní nastavení paprsku laseru vzhledem k diagonálám stroje.

Analytický software XCal-View umožňuje pohodlnou analýzu dat pro laserové diagonální testy v souladu s normami ISO 230-6 a B5.54. Tato aplikace může přebírat data z laserových diagonálních testů a vytvořit zprávu, která ukáže klíčové odchylky i s grafickým zobrazením výsledků.

Objednací číslo: S-8LMS-2124

Informace o produktech