Přeskočit navigaci

Příslušenství pro měření

Příslušenství pro snadné ustavení, seřízení a provoz laserového měřicího systému Renishaw.

Optika pro lineární měření s velkým dosahem

Optická pro měření s velkým dosahem

Tato optika umožňuje lineární měření na délce osy až 80 m. Souprava obsahuje velký odrážeč a cíl (pro snazší vyrovnání na velkou vzdálenost). Součástí je také sestava periskopu, který zachycuje zpětný paprsek a směřuje jej do clony laseru.

Dosah modelu XL-80 = 80 m. Standardní dosah modelu ML10 je 40 m; pro dosah 80 m se vyžaduje ML10X.

Objednací číslo: A-8003-4270

Malá lineární optika

Malá lineární optika

Malá souprava lineární optiky umožňuje použití laserového měřicího systému Renishaw v aplikacích, kde je žádoucí malý a lehký měřicí odrážeč s minimálními účinky na dynamický výkon stroje, a který nabízí vyšší flexibilitu možností montáže.

Souprava obsahuje malý a lehký odrážeč (10% standardní jednotky) a samostatnou optiku zeslabovače paprsku, který omezuje průměr paprsku a vzdálenost mezi vysílaným a vracejícím se laserovým paprskem. Maximální dosah je 4 m.

Objednací číslo: A-8003-3244

Otočné zrcadlo

Otočné zrcadlo

Umožňuje nasměrování paprsku podél diagonál stroje, nebo ve směru skloněných os. Nastavitelné zrcadlo může být použito pro vyrovnání dle ANSI B5.54 při diagonálním měření a vhodné také pro měření soustruhů se šikmým ložem.

Objednací číslo: A-8003-1304

Souprava pro montáž optických prvků

Souprava pro montáž optických prvků

Souprava pro montáž optických prvků slouží pro veškerou měřicí optiku Renishaw. Souprava se používá pro upevnění měřicí optiky k testovanému stroji. Na vyžádání lze dodat další položky.

Objednací číslo: A-8003-0447

Univerzální clona (pro měření přímosti)

Univerzální clona (pro měření přímosti)

Speciální clona laseru s otvorem pro vracející se paprsek pootočeným o 90°. Určeno pro použití s optikou pro měření přímosti. V této konfiguraci umožňuje měření přímosti ve vertikální ose.

Objednací číslo: A-8003-4209

Velký odrážeč

Velký odrážeč

Používá se jako odrážeč pro měření rovinnosti i pravoúhlosti zahrnující svislou osu stroje.

Objednací číslo: A-8003-0604

Základna pro měření přímosti

Základna pro měření přímosti

Základna pro montáž odrážeče pro měření přímosti a nastavitelného zrcadla (nebo laserového zaměřovače s pevným zrcadlem) pro měření ve svislé ose. Tuto základnu lze použít k montáži lineárních a úhlových optických prvků.

Objednací číslo: A-8003-0576

Pevné zrcadlo (90°)

Zrcadlo 90°

Toto zrcadlo je využíváno zejména pro nasměrování paprsku laseru do obtížně přístupných míst.

Objednací číslo: A-8003-1325

LS350 Zaměřovací optika

LS350 Zaměřovací optika

Umožňuje snadné úhlové nastavení laserového paprsku ve vodorovné i svislé rovině. Toto patentované příslušenství eliminuje potřebu jemného nastavování paprsku přesouváním nebo otáčením hlavice laseru. Vyrovnání laserového systému je nyní jednoduché a rychlé. Zaměřovač laserového paprsku LS350 zrychluje lineární měření, úhlová měření a měření přímosti v jakékoli konfiguraci.

Objednací číslo: A-8003-3072

Nastavitelné zrcadlo

Nastavitelné zrcadlo

S velkým odrážečem lze použít jako alternativu zaměřovače laserového paprsku a nastavitelného zrcadla během měření rovinnosti i pravoúhlosti zahrnující svislou osu stroje.

Objednací číslo: A-8003-0560

Vyrovnávací terč

Vyrovnávací terč

Tento vyrovnávací terč o průměru 22 mm lze použít s lineární optikou, úhlovou optikou a optikou pro měření přímosti. Lze jej připevnit k optice pro vyrovnání interferometru i odrážeče.

Objednací číslo: A-8003-0478

HP Adaptér

HP Adaptér

HP adaptér umožňuje použít naklápěcí zrcadlo a zaměřovací optiku s laserovým systémem HP.

Objednací číslo: M-8003-1307

Magnetická základna

Magnetická základna

Slouží pro montáž optiky nebo hlavice laseru XL (při použití s magnetickým adaptérem XL). Magnetickou sílu lze zapnout/vypnout. Základna je vybavena upevňovacím závitovým otvorem M8. Souprava obsahuje 2 základny.

Objednací číslo: A-9908-0780

XL Adaptér magnetické základny

Adaptér stativu

Umožňuje montáž stolku stativu na magnetickou základnu nebo na jiný upínací prvek se závitem M8.

Objednací číslo: A-9908-0760

Souprava adaptéru Pan & tilt

Souprava adaptéru Pan & tilt je určena pro flexibilní montáž laserového kalibračního přístroje v úhlech mezi 0°- 90° s neomezeným panoramatickým otáčením.

Soupravu adaptéru Pan & tilt lze použít pro:

  • montáž laseru XL-80 na stativ nebo magnetickou základnu pro aplikace např. na soustruzích s šikmým ložem.
  • montáž odrážeče v úhlu pro pohodlné lineární diagonální měření.

Objednací číslo: A-9908-1170

Souprava pro lineární diagonální měření

Souprava pro lineární diagonální měření umožňuje pohodlné provádění laserových diagonálních testů s laserovým interferometrickým systémem XL-80. Souprava je určena pro rychlé a snadné ustavení díky účelově navrženému upínacímu prvku, který je magneticky upevněn k loži stroje a nese systém XL-80 a optické příslušenství. Zaměřovací optika a naklápěcí zrcadlo umožňují flexibilní nastavení paprsku laseru vzhledem k diagonálám stroje.

XCal-View umožňuje pohodlnou analýzu dat pro laserové diagonální testy v souladu s normami ISO 230-6 a B5.54. Tato aplikace může přebírat data z laserových diagonálních testů a vytvořit zprávu, která ukáže klíčové odchylky i s grafickým zobrazením výsledků.

Objednací číslo: S-8LMS-2124

Informace o produktech