Přeskočit navigaci

Řada snímačů RESOLUTE™

Řada RESOLUTE je absolutní optický odměřovací systém s jemnou roztečí rysek - stupnice. Excelentní odolnost vůči nečistotám a vynikající parametry otevírají nové možnosti pro polohovou zpětnou vazbu. Je to první absolutní snímač na světě schopný rozlišení 1 nm až do 100 m/s pro lineární systémy a rozlišení 32 bitů až do 36 000 ot/min pro rotační systémy. Díky mimořádně nízké hodnotě chyby interpolace (SDE) a nízkého kolísání signálu (jitter) překonává tento lineární odměřovací systém všechny ostatní ve své třídě.

Kromě toho se dodává ve 3 dalších, aplikačně specifických variantách:

  • Systém RESOLUTE UHV přináší technologii absolutního snímače pro aplikace ve velmi vysokém vakuu až do 10-10 Torrů. Umožňuje zákazníkům zvýšit produktivitu, snížit riziko poškození a zvýšit spolehlivost.
  • RESOLUTE ETR (Extended Temperature Range) je absolutní optický snímač s jemnou roztečí rysek, schopný činnosti v prostředí s extrémně vysokými a nízkými teplotami.
  • RESOLUTE FS (funkční bezpečnost) má certifikaci dle SIL2 a PLd pro použití v bezpečnostně orientovaných aplikacích.

RESOLUTE je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a softwarem ADT View, které poskytují v reálném času zpětnou vazbu snímače pro pomoc při instalaci a hledání poruch na místě.

Detail webové stránky: Čtecí hlavice RESOLUTE

Použitelné stupnice

  • Lineární měřítka se používají tam, kde je zapotřebí odměřování lineárního polohování - zpravidla v osách X, Y nebo Z.
  • Rotační snímače jsou určeny pro snímání úhlové polohy rotačních prvků.
  • Stupnice části oblouku se používají pro měření otáčení částí oblouků ovinutím kolem bubínku, hřídele nebo oblouku.

Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RTLA30 s volitelnou stupnicí FASTRACK™

Stupnice RTLA FASTRACK

± 5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Až 21 m

RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE FS

Pásková stupnice z nerezové oceli

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Koeficient teplotní roztažnosti

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RKLA-S

Lineární stupnice RKLA

± 5 μm/m

30 µm

Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

Až 21 mRESOLUTE

Stupnice z materiálu ZeroMet™

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RELA30

Stupnice RELA

±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

Až 1,5 m

RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE FS

Stupnice z nerezové oceli

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RSLA30

Stupnice RELA

± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Až 5 m

RESOLUTE, RESOLUTE UHV, RESOLUTE FS

Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku

Název stupnice

Přesnost

Rozteč stupnice

Koeficient teplotní roztažnosti

Dodávaná délka

Kompatibilita se čtecími hlavami

RKLA-S

RKLA stupnice na části oblouku

± 5 μm/m

30 µm


Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami

Až 21 mRESOLUTE

Kroužek z nerezové oceli

Název stupnice

Přesnost dělení (v závislosti na velikosti kroužku)

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Průměr kroužku

Čtecí hlava

Kompatibilita

RESA30

Stupnice RESA (strana se stupnicemi)

±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 až 550 mm

RESOLUTE,

RESOLUTE UHV,

RESOLUTE ETR,

RESOLUTE FS

Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností

Název stupnice

Instalovaná přesnost

(v závislosti na průměru kroužku)

Rozteč stupnice

Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C

Průměr kroužku

Kompatibilita se čtecími hlavami

REXA30

Stupnice REXA (strana se stupnicemi)

(průměr ≥100 mm)

±1 úhlová vteřina
(průměr 75 mm)

±1,5 úhlové vteřiny
(průměr 57 mm)

±2 úhlové vteřiny

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 až 417 mm

RESOLUTE,

RESOLUTE UHV,

RESOLUTE ETR, RESOLUTE FS