Přeskočit navigaci

Toolkit pro měření lopatek

V postupu pro kontrolu lopatek společnosti Renishaw se používá software MODUS™ Blade planner k programování procedury skenování systému REVO® a metrologického softwaru MODUS™ pro manipulaci a analýzu dat celé lopatky.

Díky kombinaci softwaru MODUS™ Blade planner, SurfitBlade™ a MODUS™ překonává softwarový nástroj Blade Toolkit společnosti Renishaw omezení standardní měřicí techniky prvků profilu.

Tradiční metody umožňují měření lopatek pouze v omezeném počtu řezů. Technologie skenování 5osého odměřovacího systému REVO však umožňuje na základě velmi přesně naměřených dat analyzovat neomezený počet řezů lopatky.

Použití nástroje Blade Toolkit


Prvním krokem je automatické vygenerování programu pro skenování tvaru lopatky softwarem MODUS Blade planner pro 5osý systém REVO, který je potom spuštěn na CMM s použitím metrologického softwaru MODUS.

Metodou SweepScan se vytvoří ‘mrak bodů', které pokrývají celý povrch lopatky. Funkce segmentování mraku bodů aplikace MODUS umožňuje vygenerovat řezy v kterémkoliv místě, kde je třeba.

Vzhledem k tomu, že jsou uložena všechna data z povrchu lopatky, lze v případě potřeby vytvářet další řezy bez nutnosti nového měření.

Data potom lze zpracovat dvěma způsoby:

  • Kontrola
    Data jsou segmentována v aplikaci MODUS a porovnávána s nominálními hodnotami CAD modelu. Výsledky analýzy jsou prezentovány generátorem zpráv MODUS, který také vytvoří PDF dokument pro archivaci.
  • Inženýring
    Zpracováním dat aplikací SurfitBlade se vytvoří úplný NURBS povrch pro aerodynamické vyhodnocení a analýzu namáhání.
Cyklus kontroly lopatky