Přeskočit navigaci

MODUS™ Planning Suite

Nový software MODUS Planning Suite zjednodušuje složité programování.

Se softwarem MODUS Planning Suite zvládnete svůj souřadnicový měřicí stroj s minimálním úsilím a zvýšenou efektivitou.


MODUS Planning Suite je navržen tak, aby uživatelům softwaru MODUS poskytoval soubor automatizovaných zástupců k častým činnostem v programování součástí, čímž se maximalizuje efektivita hlavy REVO® jejich souřadnicového měřicího stroje pomocí sady jednoduše použitelných specializovaných softwarových aplikací. Aplikace MODUS Planning Suite umožňují uživatelům plánovat dráhy pohybu kolem součástí se složitou geometrií s minimálním úsilím a zvýšenou efektivitou.

Software, vybavený vyspělou technikou plánování, nabízí offline nástroje se simulovaným pohybem pro vytvoření DMIS kódu, který představuje měření dílců bez nebezpečí kolize.

Pro platformu MODUS Planning Suite existují v současnosti tři samostatně dostupné modulární aplikace:

MODUS Blade planner

MPS simulace měření lopatek

Měření lopatek

Možnost měření celých lopatek v aplikaci MODUS Blade planner umožňuje uživateli plánovat skenování konkávních i konvexních povrchů, náběžných a odtokových hran.

Nastavení a strategie měření umožňují uživateli přizpůsobit dráhy měření, které poskytují možnost řídit řadu drah po povrchu (sweep) a měnit směr měření mezi podélnými a příčnými pohyby.

Adaptive Edge Scan (AES) je operace měření na náběžné nebo odtokové hraně. Měření se provádí před vychylovacím skenováním (sweep scan) a přizpůsobí polohu a orientaci sondy sweepu hrany tak, aby vychylovací skenování probíhalo plynule.

Měření tvaru

Modul Blade planner nabízí dva způsoby měření tvaru lopatky:

 • Vychylovací skenování tvaru s možností spojených sweepů.
  Vychylovací skenování s vysokou hustotou pokrývá úseky, kde jsou shromažďována data profilu, zatímco vychylovací skenování s nízkou hustotou probíhá v úsecích, kde nejsou shromažďována data. Tato metoda rovněž omezuje počet pohybů přiblížení a odsunutí, a proto zkracuje dobu cyklu.
 • Křivkové skeny na plochách.
  Křivkové skeny se provádějí na konkávních a konvexních plochách a úplné vychylovací skeny (sweep scan) se provádějí na náběžných a odtokových hranách.

MODUS Planning Suite generuje požadovaný DMIS kód pro měření povrchu lopatky. MODUS 1.9 může zpracovat tento DMIS kód a umožní uživateli provést analýzu každé části lopatky.

Měření patch

Pro zajištění nástrojů k plánování dráhy pro celou lopatku a okolní povrchy, zahrnuje modul MODUS Blade planner všechny metody výběru dostupné v softwaru MODUS Blade planner:

 • Vytvořit patch z obrysu bodů (Area)
 • Vytvořit patch z vybraných ploch (Face)
 • Vytvořit patch z bodů na ose
 • Vytvořit patch z hran CAD

Viz níže uvedený úplný popis modulu MODUS Patch planner pro MODUS Planning Suite.

Další samostatně dostupné modulární aplikace pro MODUS Planning Suite jsou:

MODUS Patch planner

Pro zamezení kolizím museli až dosud uživatelé definovat své vlastní dráhy pohybu po povrchu pomocí manuálních manipulačních nástrojů. Nová aplikace MODUS Patch nyní poskytuje nejefektivnější dráhu měření pomocí snímače REVO RSP2, rychle a jednoduše s automatickým plánováním dráhy

 • Vytvořit patche z bodů
  Definujte dráhu sweepu vytvořením řady bodů pro vytvoření čtyřstranné oblasti v CAD.
 • Vytvořit patche z plochy
  Kliknutím na CAD model vyberte povrch nebo sadu spojených bodů povrchu pro definování patche.
 • Vytvořit patche z hran CAD
  Použijte hrany CAD pro stanovení dráhy sweepu. Pomocí tohoto nástroje lze jako hranu vybrat také řez MODUS. Po výběru počátečního a koncového bodu software vygeneruje nejkratší dráhu.
 • Vytvořit patche vykreslením osy
  Definujte dráhu sweepu vytvořením řady bodů na ose povrchu.

Po stanovení metody výběru lze v případě potřeby upravit v nabídce nastavení šířku sweepu, směr a další charakteristiky.

Další samostatně dostupné modulární aplikace pro MODUS Planning Suite jsou:

MPS patche z bodů a plochy

Generování sweepu z bodů a plochy

MPS Patches from centreline and CAD edges


Generování sweepu z osy a hran CAD


MODUS Curve planner

Modul plánování křivek obsahuje dvě možnosti: RSP2 Curve a RSP3 Curve. RSP3 poskytuje zvýšené možnosti měření složitých geometrií pomocí různých sestav sond.

Křivky lze definovat výběrem hran z modelu CAD nebo kliknutím na body v rovině.

Vytvořit křivku z hran CAD
Křivky jsou definovány buď výběrem hran z modelu CAD, nebo hran řezu vytvořeného softwarem MODUS.

MODUS planning suite - nákres křivky

Nákres křivky v rovině
Křivky jsou definovány kliknutím na řadu bodů v rovině. Pro vytvoření dráhy je přizpůsoben spline.

Nastavení nákresu křivky v MODUS Planning

Další volby pro opci RSP2 Curve

Vytvořit posunutí hrany v rovině

Jakmile je v modelu CAD zvolena požadovaná rovina a jsou vybrány hrany, bude použita hodnota posunutí.

Softwarová nastavení, doplněná sadou grafických opcí, usnadňují spojení a úpravy drah pro získání nejúčinnějšího výsledku.

Na jedné ploše lze vybrat více hran a potom je spojit. Tak se vytvoří měření, které neopustí povrch a tím se zkrátí čas potřebný pro pohyby mezi měřeními.

Vytvořit posunutí hrany zamezující vlastnostem (features) v rovině

Po výběru roviny a hrany tato opce aktualizací nastavených hodnot posunutí dráhy automaticky zjistí a zamezí geometrii v modelu CAD, které je pro měření potřeba zamezit.

Uživatel může vybrat jednu hranu každé měřené křivky.

Další volby pro opci RSP3 Curve

Segmenty úhlu pevné hlavy

Sonda RSP3 měří s pevnými úhly hlavy a během skenování některých křivek se může dostat mimo povrch, takže úhel hlavy je možné měnit.

Prvek RSP3 Curve v modulu MODUS Curve poskytuje schopnost definovat segmenty měření, kde se sonda neoddělí od povrchu. To uživateli umožňuje splnit požadavky zón vysoké přesnosti podél jedné křivkové dráhy.

Rychlé a snadné použití

Po zvolení křivky lze v těchto nastaveních snadno provést úpravy parametrů, jako je směr skenování.

Pro obě metody definování křivky obsahuje tato nová aplikace omezený pohyb měřicího stroje, který snižuje pohyb osy měřicího stroje při měření křivek v rovině.

Kombinace omezených os s plánováním bezkolizního pohybu přináší významné zkrácení doby programování pro rychlé a efektivní měření křivek.

Další samostatně dostupné modulární aplikace pro MODUS Planning Suite jsou:

REVO-2 skenování těsnění

Omezení pohybu osy stroje na jednu rovinu zlepšuje přesnost a opakovatelnost.


Proč omezovat pohyb měřicího stroje?

Omezení jedné nebo několika os měřicího stroje maximalizuje využití pohybu hlavy REVO® a minimalizuje pohyb měřicího stroje. Omezením dvou os a pohybem pouze v jedné ose rovnoběžné s měřenou rovinou, je ohyb stroje v kontrolované rovině a nejsou vidět chyby jako takové. To představuje možnost rychlejšího měření dílců, nebo dosažení vyšší úrovně přesnosti se stávajícím strojem.

Například při měření rovinnosti těsnicí plochy bloku válců, omezení dvou os umožňuje stroji pracovat rychleji a bez vyvolání chyb měření. Ideálně je pro pohyb hlavy REVO nahoru a dolů požita osa Z stroje, protože má nejnižší pohyblivou hmotu a osy X a Y jsou omezeny. V tomto případě zde nejsou ohybové síly, pouze stlačení/roztažení po délce pinoly, kde je velice tuhá. Není-li Z možné, je další nejlepší X (omezení v Z a Y), protože má druhou nejnižší pohyblivou hmotu. Použití Y v této metodě bude stále výhodné, v porovnání s pohybem hlavy směrem k dílci a od dílce, jak se provádí v tradičním 5osém skenování.

Další informace

Nápověda a školení
Instalační balíček poskytuje výuková videa a vzorky modelů CAD jako pomoc při školení.

Softwarová kompatibilita
Kód DMIS ze softwaru MODUS Planning Suite musí být spuštěn v programu MODUS. Plná funkčnost vyžaduje MODUS 1.9.

Modely CAD musí být ve formátu .Sab.

Hardwarová kompatibilita
Pro tuto verzi softwaru MODUS Planning Suite je podporována hardwarová kombinace REVO-2 se skenovací sondou RSP2.

Požádejte o 30denní licenci na zkoušku pro MODUS Planning Suite