Přeskočit navigaci

Metrologický software MODUS™

Nový metrologický software MODUS společnosti Renishaw zjednodušuje náročné měření.

Software MODUS je výkonná aplikace pro vytváření a spouštění měřicích programů. Plně podporuje revoluční technologii pětiosého měření REVO.

 • MODUS – výsledky měření velkého modelu v reálném čase Úplná podpora I++ DME kompatibilních řídicích systémů, zejména univerzálních řídících systémů UCC společnosti Renishaw
 • Plně kompatibilní se systémem REVO
 • Off-line programování z CAD modelu s podporou formátů IGES, STEP, Parasolid® a VDA-FS
 • Vysoce kvalitní integrace s CAD/CAM systémy CATIA® (v5 a v4), Siemens® NX™ (dříve Unigraphics®), Pro/E® a Solidworks®
 • Úplná simulace pohybu včetně pohybů v 5 osách
 • Nativní podpora DMIS
 • Certifikované matematické algoritmy
 • Výkonné textové a grafické výstupy
 • Flexibilní výstup naměřených dat včetně dat ve formátu systému Q-DAS

Výkonný metrologický software

Snímek obrazovky MODUS – měření lopatkového kola

Software MODUS společnosti Renishaw představuje výkonnou platformu pro pětiosé měření. Konfigurovatelné uživatelské rozhraní umožňuje off-line vývoj měřicích DMIS programů, včetně vyhodnocení geometrických rozměrů a porovnání s tolerančními hodnotami z CAD modelu spolu s plnou simulací pohybů. Software obsahuje ověřené algoritmy pro měření prvků, konstrukci prvků a vyrovnání dílů.

Programy lze vytvářet off-line přímo z CAD modelu s ověřením dráhy sondy na obrazovce. Prostředí souřadnicového měřicího stroje i ustavení a umístění dílce ve stroji lze libovolně definovat a plně simulovat průběh měření při pětiosém měření. Tím se minimalizují prostoje souřadnicového měřicího stroje. Programy se ke stroji dostávají plně odladěné a pro jejich ověření je zapotřebí jen krátká doba nebo se vůbec nemusí ověřovat.

Kompatibilita se standardy

Snímek obrazovky MODUS – podávání zpráv v reálném čase

MODUS staví na kompatibilitě s většinou standardních průmyslových formátů jako jsou DMIS, I++ DME, DML a Microsoft® SQL Server. Díky tomu je maximálně kompatibilní s vašimi stávajícími programy a měřicími protokoly. Měrové protokoly lze zobrazit v textové i grafické podobě a exportovat v mnoha různých formátech, včetně formátu systému Q-DAS pro komplexní analýzy statistické kontroly procesu (SPC).

Možnosti pro tvorbu měřicích protokolů jsou v softwaru MODUS velké. Podporovány jsou tradiční textové protokoly, ale i grafické formáty s rozsáhlými možnostmi uživatelských úprav. Grafické reporty umožňují zobrazení výsledků v porovnání s CAD modelem, Whisker (bublinové) diagramy nebo 3D vyhodnocení měřených prvků.

Investice do budoucnosti

Metrologický software MODUS je investice do budoucnosti. Kompatibilita s novými technologiemi snímacích a řídicích systémů Renishaw je zajištěna.

Plánovaný vývoj zahrnuje nově vyvíjené sondy pro pětiosý měřicí systém REVO a sondy pro měření drsnosti povrchu.

Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Přečtěte si dokument popisující příležitosti, jak zvýšit schopnost a výkonnost měření stávajících souřadnicových měřicích strojů doplněním nejmodernějšího softwaru, řídicích systémů a snímacích technologií.

 • Zprávy: Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

  Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření, větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.

.

Informace o souřadnicových měřicích strojích