Přeskočit navigaci

SurfitBlade™

Offline aplikace určená pro konstruktéry ke generování povrchových tvarů lopatek k následnému zpracování, jako je výpočtová dynamika kapalin a analýza konečných prvků.

SurfitBlade - aplikace dat profilů lopatek

SurfitBlade je doplněk systému APEXBlade. Vyhodnocuje data ze středu kuličky snímacího doteku, porovnává je s předpokládanými daty z DMIS programu generovaného v aplikaci APEXBlade a převádí je na data povrchu lopatky. Tímto způsobem SurfitBlade poskytuje analýzu skutečného tvaru lopatky a zásadně přispívá k pochopení výrobních charakteristik.

Ikona SurfitBlade

SurfitBlade umožňuje konstruktérům přesné reverzní inženýrství vyráběných lopatek, a dává jim tak revoluční novou zpětnou vazbu mezi konstrukcí a výrobou. SurfitBlade, doplňující APEXBlade, vytváří úplnou rekonstrukci povrchu z dat získaných vychylovacím skenováním, vycházejících prostřednictvím MODUS z běžícího programu DMIS, generovaného v APEXBlade. Tímto způsobem SurfitBlade umožňuje analýzu skutečného tvaru lopatky a zásadně přispívá k pochopení výrobních charakteristik.

SurfitBlade vás vede každým krokem procesu rekonstrukce lopatky:

Sweep scan import

 • SurfitBlade načítá skeny Data sejmutá rutinou Sweep scan se importují ze souborů MODUS.out nebo Geometric Modelling Library .GML
 • Nastavení poloměru kuličky doteku pro Sweep scan rutinu
 • Smazání všech nepotřebných skenů

Generování opravy povrchu

 • SurfitBlade - generování opravy Generování 'opravy' povrchu NURBS pro každý sweep scan cyklus
 • Zobrazení diagramu chyb pro měření oprav
 • Nastavení podmínek generování pro optimalizaci oprav

Generování rovin řezu

 • SurfitBlade - generování bodu řezu Definování rovin řezu podle oprav povrchu
 • Nastavení rovin definováním horní a dolní roviny na každém konci lopatky

Generování ofsetu řezů

 • Generování bodů řezu „z povrchu“ každé lopatky posunutím od středu hrotu o poloměr kuličky doteku

Generování křivek řezu

 • SurfitBlade - generování křivky řezu Interpolace NURBS každým bodem řezu s dynamickým řízením hustoty bodů pro získání skutečného tvaru profilu
 • Zobrazení diagramu chyb pro měření kvality interpolace
 • Nastavení podmínek generování pro optimalizaci křivek

Generování konečného povrchu

 • SurfitBlade - generování povrchu Procházení křivkami řezu pro vygenerování povrchu NURBS
 • Zobrazení diagramu chyb pro měření kvality konečného povrchu
 • Nastavení podmínek generování nebo opakování předchozích kroků pro zlepšení povrchu

Automatická rekonstrukce

Po dokončeném generování lopatky lze podmínky použít znovu pro generování podobných lopatek. Bezobslužný provoz SurfitBlade umožňuje provést automatickou analýzu lopatek celého lopatkového disku v dávkovém režimu SurfitBlade.

Jádrem je knihovna geometrického modelování

SurfitBlade je vysoce kvalitní aplikace na základu GML. Obrovský objem funkcí dostupných v GML umožnil navrhnout, vytvořit, otestovat a uvolnit SurfitBlade beta partnerům za méně než 4 měsíce.