Přeskočit navigaci

MODUS™ analýza profilu lopatek

Funkce porovnávání lopatek v softwaru MODUS umožňuje výpočet řezů lopatek a vyhodnocení jejich profilu.

MODUS analýza profilu lopatek

Na základě jmenovitých částí profilu lopatky z CAD modelu a aktuálně změřených dat z MPCS lze vytvořit protokol o profilu a vlastnostech lopatky.

Vyhodnocení profilu

Analýza profilu lopatky

MODUS obsahuje komplexní nástroje pro vyhodnocení tvaru profilu lopatky a pro grafické zobrazení výsledků. Výsledky měření profilu jsou kompletně integrovány do všech ostatních výsledků měření vlastností a lze je vygenerovat ve formátu PDF.

Vyhodnocení profilu

MODUS poskytuje komplexní funkci vyhodnocení tvaru profilu lopatky a grafického zobrazení výsledků. Mezi analyzovatelné vlastnosti patří:

  • Vyhodnocení tvaru lopatky Maximální tloušťka profilu lopatky
  • Radiusy náběžné a odtokové hrany lopatky, úhly a tloušťky
  • Úhly zkroucení lopatky
  • Tětivové vzdálenosti
  • Těžiště