Přeskočit navigaci

Laserový snímač HS20 s dlouhým dosahem

Systém laserového snímače Renishaw HS20 kombinuje naprostou přesnost laserového interferometru s robustností nezbytnou pro používání na obráběcích strojích.

Laserová hlava Renishaw HS20 je základním prvkem bezkontaktního interferometrického laserového odměřovacího systému pro odměřování polohy na dlouhých osách nebo při vysokých rychlostech pohybu.

Laserový systém HS20 s přesností ±1,0 ppm (nebo µm/m) dosažitelnou pro délku osy až 60 m je vhodný do drsného dílenského prostředí.

Funkce a výhody

  • Submikronové rozlišení - při začlenění do zpětnovazebního systému stroje poskytuje submikronovou zpětnou vazbu při rychlosti až 2 m/s (podle konfigurace).
  • Bezkontaktní měření - eliminuje chyby související s mechanickým provedením zpětné vazby systému. Typickými představiteli jsou hřeben s pastorkem nebo kuličkový šroub. Eliminovány jsou hystereze, mrtvý chod a mechanické a cyklické chyby.
  • Snadná konfigurace a ustavení - snadné konfigurování laserové hlavy umožňuje jediná sada přepínačů DIP.

Pro zachování přesnosti v různých podmínkách okolního prostředí je snímač HS20 třeba používat v kombinaci se systémem kompenzace vlivu prostředí RCU10, který kompenzuje změny indexu lomu vzduchu, způsobené změnami okolního prostředí. RCU10 lze rovněž použít pro konverzi rozlišení souvisejícího s vlnovou délkou laseru na standardnější rozlišení. RCU10 lze například použít pro konverzi rozlišení 633 nm na výstupní rozlišení 1 µm.

HS20

Laserový zdrojHeNe třídy 2
Kompenzovaná přesnost systému±1,0 ppm (µm/m)
Rozsah0 až 60 m
Interval analogového výstupního signálu316 nm
Rozlišení digitálního kvadraturního výstupu79, 158, 316 a 633 nm
Frekvence aktualizace výstupu

1, 2, 4, 8 a 16 MHz

Maximální rychlostAž 2 m/s


Kompatibilita HS10 oproti HS20

Systém HS20 je plně zpětně kompatibilní s instalacemi HS10 a HS10X: na systém HS20 lze přejít pouhou instalací „plug and play“. Ustavení je zjednodušené a systém má vylepšená připojení napájení a externí konfiguraci.

Výkon systému HS20 odpovídá výběhovému produktu HS10X. Pro podporu přechodu na systém HS20 (a na předchozí modely systémů kompenzace) nabízí společnost Renishaw značné slevy z ceníkových cen. To může být zvlášť zajímavé, porovnáte-li náklady na opravy a servis starších systémů s náklady na nový systém se zárukou.

Informace o produktech