Přeskočit navigaci

Kvalita a shoda laserových odměřovacích systémů

Pořízením laserového odměřovacího systému společnosti Renishaw získáváte osvědčenou spolehlivost a záruku kvality.

ISO 9001

Systém a procedury zabezpečení kvality společnosti Renishaw jsou prověřeny v souladu s mezinárodně uznávaným standardem kvality ISO 9001. Certifikát společnosti Renishaw EN ISO 9001, který vydal BSI Management Systems, nese logo akreditace UKAS. To je pro vás záruka, že společnost Renishaw nejenom postupuje podle standardů ISO, ale že byla rovněž prověřena a certifikována kompetentní organizací s akreditací UKAS. Akreditace UKAS je uznávaná národními certifikačními orgány v mnoha zemích na celém světě.

Další podrobnosti najdete v dokumentu Záruka kvality.

Kalibrační protokoly

Systémy RLE a HS20 je možno dodat s obsáhlými kalibračními certifikáty.

Certifikát každého výrobku obsahuje:

  • Popis kalibračního postupu
  • Testovací prostředí a platné standardy
  • Sledovatelnost dat (použité artefakty a podrobnosti o kalibraci)
  • Nejistotu měření
  • Výsledky v tabulkovém a grafickém formátu
  • Datum kalibračního testu

Každý certifikát je datován a podepsán odpovědnou osobou společnosti Renishaw. Můžeme vám poskytnout kopie ztracených certifikátů (za poplatek).

Rekalibrační protokoly

Tovární kalibrace je vyžadována pouze pro umožnění prvotní charakterizace snímačů v kompenzátorech vlivu prostředí (RCU). Použití zjednodušeného procesu rekalibrace v servisních střediscích ve Velké Británii bylo přijato po rozsáhlém porovnávání dat, které ukázalo, že oba procesy poskytují ekvivalentní výsledky. Výsledkem je, že obsah a rozvržení protokolů pro kompenzátory (a samostatné snímače, pokud jsou testovány) je také odlišný od původně (továrně) dodaných položek.

Shoda produktu

Odpovídající prohlášení o shodě (DOC) a certifikáty China RoHS pro systém RLE, systém HS20, kompenzátor RCU10, interface RSU10 USB, interface RPI20 a interface RPI30 jsou uvedeny na stránkách o shodě produktů.

S dalšími dotazy týkajícími se legislativních požadavků, kontaktujte prosím vaše místní zastoupení společnosti Renishaw.

Shoda produktů - Laserové odměřovací systémy s optickými vlákny

Grafy sledovatelnosti

Cílem společnosti Renishaw je, aby laserové systémy poskytovaly nepřetržitě stanovenou přesnost den za dnem tam, kde na ni nejvíc záleží - na pracovišti. Důležitým prvkem je, že všechny lasery, ballbary a rotační kalibrátory byly kalibrovány ve výrobním závodu Renishaw. Veškeré referenční artefakty jsou sledovatelné dle národních norem a naše systémy jsou dodávány s obsáhlými kalibračními protokoly. Sledovatelnost dat pro kalibrace a rekalibrace u společnosti Renishaw ve Velké Británii, USA a v Německu je definována v grafech sledovatelnosti.