Přeskočit navigaci

Často kladené otázky o laserových odměřovacích systémech

Obecně

Co musím použít pro čištění optiky laserového odměřovacího systému?

V následující tabulce je zvýrazněno, co se nesmí používat:

PoužívatNepoužívat
Ethanol, methanol, propanol a kombinaceAceton
Čistící kapalina na brýleAbrazivní materiály
Neabrazivní utěrky nepouštějící vláknaChlorované roztoky
Utěrky s mikrovláknemBenzín

Je možné dodat kalibrační certifikát pro laserový odměřovací systém?

Ano. To lze specifikovat při objednávce nového systému. Uvědomte si prosím, že za tuto službou je účtován dodatečný poplatek.

Ztratil jsem svůj kalibrační certifikát. Je možné získat náhradu?

Ano, to je možné. Spojte se s vaší místní pobočkou Renishaw a sdělte jim sériové číslo. Uvědomte si prosím, že za tuto službou je účtován dodatečný poplatek.

RLE

Musím ve své aplikaci použít rovinné zrcadlo nebo odrazový terč?

Volba cíle závisím na typu aplikace, protože každý má svoje výhody. Rovinné zrcadlo je vhodnější pro aplikace souřadnicových stolů. Odrazové teče lépe snášejí úhlovou rotaci než rovinná zrcadla a používají se typicky na lineárních osách.

Proč je stavová LED osy stále červená, když je RLE systém vyrovnaný?

RLE jsou dodávány s výchozím nastavením DIP přepínače RLU 'chyba', a proto je nutné je před použitím konfigurovat (včetně přepínače parity).

Jakého nejvyššího rozlišení lze dosáhnout s RLE systémem?

Při kombinaci RLE s RPI20 lze dosáhnout rozlišení 38,6 pikometrů při 1 m/s.

Jaké konektory potřebují pro integraci systému RLE?

Nově dodaný systém RLE obsahuje sadu konektorů se všemi důležitými konektory.

Jaká zrcadla doporučuje společnost Renishaw k použití se systémy RLE?

Společnost Renishaw nabízí vlastní řadu zrcadel. Jestliže potřebujete použít zakázková zrcadla, obsahuje všechny důležité informace Katalogový list.

HS20

Je možné nechat opravit systém HS10?

Společnost Renishaw bohužel již není schopná podporovat jednotky HS10 (od ledna 2016), kvůli zastaralosti součástí. Společnost Renishaw však nabízí možnost modernizace pro HS20 za sníženou cenu. Další informace Vám poskytne místní pobočka společnosti Renishaw.

Jaké úrovně přesnosti lze dosáhnout se systémem HS20?

HS20 je schopen dosáhnout přesnosti 1 ppm (1 µm/m).

Jaké alternativní možnosti kompenzace nabízí Renishaw?

Prostřednictvím jednotky RCU10 lze kompenzovat teplotu vzduchu, tlak a vlhkost. Navíc je zde funkce pro kompenzaci tepelné roztažnosti obrobku nebo konstrukce stroje.

Jaký je maximální rozsah systému HS20?

Při použití soupravy optiky pro velké vzdálenosti má systém HS20 maximální rozsah 60 m.

Jaké jsou možnosti výstupu pro HS20?

HS20 má možnost jak digitálního inkrementálního (digitální kvadratura RS422), tak analogového inkrementálního (1 Vpp – diferenciální sinusový a kosinusový) výstupu.

Dodržování norem a předpisů

Jsou všechny laserové odměřovací systémy kompatibilní s RoHS?

Laserové odměřovací produkty Renishaw jsou kompatibilní od června 2017. Odpovídající prohlášení o shodě (DOC) lze stáhnout na naší stránce Kvalita a shoda výrobků.

Splňují snímače Renishaw legislativu EU (CE prohlášení o shodě)?

Podívejte se prosím na stránku Kvalita a shoda výrobků.

Další kroky

Jestliže jste zde nenašli odpověď, předejte svoji otázku na formuláři dotazu e-mailem nebo kontaktujte nejbližší místní zastoupení.