Přeskočit navigaci

RCU10 kvadraturní kompenzační jednotka v reálném čase

Kompenzační systém pro kvadraturní polohovou zpětnou vazbu v reálném čase.

Jednotka kompenzátoru RCU10 a snímače

Při použití jakéhokoli systému s laserovým interferometrem v prostředí mimo vakuum je nutná určitá forma kompenzace vlivů prostředí k zachování přesnosti v proměnlivých podmínkách prostředí. Interferometrický princip je závislý na vlnové délce laserového světla. Tato veličina se částečně mění podle indexu lomu vzduchu, kterým paprsek prochází.

Změny prostředí ovlivňují přesnost měření. Změna teploty vzduchu o ±1 °C, tlaku vzduchu o ±3,3 mbar a relativní vlhkosti o 50 % způsobí změnu vlnové délky laseru a změní přesnost měření o 1 ppm.

Vstupní a výstupní parametry pro jednotku RCU10 se konfigurují pomocí softwaru Renishaw Configuration Software (RCU-CS). Tento software si můžete stáhnout z odkazu v dolní části této stránky.

Funkce a výhody

  • Přesnost - kompenzace indexu lomu prostředí u laserových odměřovacích systémů s použitím snímačů tlaku vzduchu a teploty zvyšuje přesnost na ± 1 ppm.
  • Zlepšení produktivity - kompenzace teplotní roztažnosti obrobku a struktur stroje použitím teplotních snímačů materiálů výrazně zlepšuje opakovatelnost.
  • Flexibilita - systém RCU10 lze použít ke kompenzaci prostředí také u mnoha dalších odměřovacích systémů, které poskytují zpětnou vazbu s digitálními kvadraturními signály.

Konfigurace systému RCU10

Systém RCU10 lze variabilně konfigurovat:

  • Kompenzační jednotky RCU10 se dodávají s integrovaným snímačem tlaku nebo bez něj (RCU10-PX-XX, resp. RCU10-XX-XX)
  • Pro víceosé systémy lze spojit až šest jednotek RCU10 přes vysokorychlostní sériové komunikační spojení. Pokud je systém použit jako součást systému s více osami, je zapotřebí pouze jedna jednotka RCU10-PX-XX.
  • Snímače teploty vzduchu
  • Snímače teploty materiálu

Pro určení objednacího čísla kompenzačního systému potřebného pro vaší aplikaci, zadejte požadované parametry do šedých políček generátoru objednávkových čísel RCU10. Ten automaticky vypočítá potřebné objednací číslo systému, které lze pak použít k žádosti o nabídku nebo k zadání objednávky.

Parametry

Charakteristické vlastnostiKompenzace indexu lomu
Kompenzace roztažnosti materiálu
Přesnost±1 ppm*
Formát datDigitální - RS422 kvadratický
Analogový - 1 Vpp sin/cos
RozlišeníDigitální - proměnlivé do 10 nm
Analogové - proměnlivé do 20 µm
RychlostAž 5 m/s

* plus větší ze 3 vstupních impulsů a 1 výstupního impulsu u digitálních výstupů. Rychlostně závislá chyba u některých analogových výstupů.

Doplňky

Pro kompenzační jednotku RCU10 jsou k dispozici další doplňky a rozšíření.
A-8014-0670Sériový/USB adaptér
RCU10-DB-XXRozbočovací jednotka snímačů
RCU10-AC-X5Pancéřový kabel snímače (délka 5 m)
RCU10-AT-XXVysílač teploty vzduchu
RCU10-MT-XXVysílač teploty materiálu
Nakupujte online

Stáhnout software

  • Software download: RCU CS v2.0.5 [en]

    RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.

Informace o produktech