Přeskočit navigaci

Montážní prvky

Pro snadné ustavení, vyrovnání a používání laserového měřicího systému HS20 je k dispozici celá řada příslušenství.

Ochranný kryt paprsku

HS10 ochranný kryt laserového paprsku

Ochranný kryt paprsku lze použít pro lineární optiku s dlouhým i krátkým dosahem. Chrání laserový paprsek před přerušením nečistotami nebo chladivem a současně poskytuje stabilní tepelné prostředí.

Základem spolehlivosti polohové zpětné vazby je zachování stabilního a přesného seřízení laseru po celé délce osy. V aplikacích s velkým dosahem může být stabilita ovlivněna gradienty teploty vytvářenými podél dráhy paprskem. Tyto teplotní změny zpravidla způsobeny rychlými změnami okolních podmínek.

Ochranný kryt chrání dráhu paprsku před tvorbou tepelných gradientů. Navíc funguje jako systém přívodu vzduchu, který mísí vzduch v celé délce osy.

Funkce a výhody

  • Ochrana dráhy paprsku - ochranný kryt dráhy paprsku představuje "obrannou linii", chránící paprsek před přerušením nečistotami a chladivem.
  • Teplotní stabilita - přívod vzduchu vnitřkem krytování vytváří míšením vzduchu konzistentní prostředí po celé délce osy.
  • Modulární konstrukce - standardní délka 3 m je základem modulárního systému vedení, která lze spojovat pro dosažení požadované délky.

Vyrovnávací deska

HS20 Vyrovnávací deska

Vyrovnávací deska byla specificky navržena pro usnadnění procesu seřízení laseru HS20 na větších strojích.

Tato deska v kombinaci se třemi seřizovacími patkami na laserové hlavici HS20 umožňuje uživateli horizontální i vertikální posouvání roviny a rotační nastavení.

Funkce a výhody

  • Snadné seřízení - flexibilita nastavení posuvem i rotací zjednodušuje proces seřízení.
  • Stabilní upevnění laseru - poskytuje stabilní montáž s možností upevnění na bok stroje.
  • Nastavitelné upevnění optiky - seřizovací deska umožňuje montáž optiky s nezávislým seřizováním sestavy interferometru.
Nakupujte online

Informace o produktech