Přeskočit navigaci

Kvalita a shoda kalibračních produktů

Když investujete do klíčového kalibračního systému, nemůžete si dovolit riziko, že nebude poskytovat očekávané výsledky.

Pořízením laserového odměřovacího systému nebo ballbaru společnosti Renishaw získáváte osvědčenou spolehlivost a záruku kvality.

Výkonnost a spolehlivost laserů a ballbarů Renishaw může dosvědčit mnoho uživatelů těchto výrobků na celém světě. Funkční vlastnosti byly rovněž ověřovány různými státními kalibračními laboratořemi. Systém lze provozovat hned "po vybalení" a dále po řadu let s minimem oprav.

ISO 9001

Systém a procedury zabezpečení kvality společnosti Renishaw jsou prověřeny v souladu s mezinárodně uznávaným standardem kvality ISO 9001. Certifikát společnosti Renishaw EN ISO 9001, který vydal BSI Management Systems, nese logo akreditace UKAS.

To je pro vás záruka, že společnost Renishaw nejenom postupuje podle standardů ISO, ale že byla rovněž prověřena a certifikována kompetentní organizací s akreditací UKAS. Akreditace UKAS je uznávaná národními certifikačními orgány v mnoha zemích na celém světě.

Viz také Poznámka k aplikaci: Další podrobnosti viz Záruka kvality.

Kalibrační protokoly

Ballbar QC20, vyrovnávací laserový systém XK10, víceosý kalibrátor XM-60, laser XL-80, kompenzátor XC-80 a kalibrátor rotační osy XR20 se dodávají s obsáhlými kalibračními certifikáty.

Certifikát každého výrobku obsahuje:

  • Popis kalibračního postupu
  • Sledovatelnost dat (použité artefakty a podrobnosti o kalibraci)
  • Nejistotu měření
  • Výsledky v tabulkovém a grafickém formátu
  • Datum kalibračního testu

Každý certifikát je datován a podepsán odpovědnou osobou společnosti Renishaw.

Potvrzení o shodě

Potvrzení o shodě systému XM-60 a XK10 je pro každý systém jedinečné a je identifikované sériovými čísly komponent tvořících systém. Poskytuje detaily publikovaných specifikací, pod nimiž byl systém testován a jejich splnění. Protokol obsahuje:

  • datum testování systému
  • výkonové specifikace, jichž systém dosáhl
  • nejistotu měření

Data testu a vyhotovení protokolu o shodě jsou uvedena zvlášť a výsledky jsou podepsány odpovědnou osobou společnosti Renishaw.

Shoda produktu

Odpovídající prohlášení o shodě (DOC) a certifikáty China RoHS pro ballbar QC20, vyrovnávací laserový systém XK10, víceosý kalibrátor XM-60, laser XL-80, kompenzátor XC-80 a kalibrátor rotační osy XR20 jsou uvedeny na stránkách o shodě produktů.

S dalšími dotazy týkajícími se legislativních požadavků, kontaktujte prosím vaše místní zastoupení společnosti Renishaw.

Shoda produktů - kalibrační produkty

Grafy sledovatelnosti

Cílem společnosti Renishaw je, aby laserové systémy poskytovaly nepřetržitě stanovenou přesnost den za dnem tam, kde na ni nejvíc záleží - na pracovišti. Důležitým prvkem je, že všechny lasery, ballbary a rotační kalibrátory byly kalibrovány ve výrobním závodu Renishaw. Veškeré referenční artefakty jsou sledovatelné dle národních norem a naše systémy jsou dodávány s obsáhlými kalibračními protokoly. Sledovatelnost dat pro kalibrace a rekalibrace u společnosti Renishaw ve Velké Británii, USA a v Německu je definována v grafech sledovatelnosti.

Grafy sledovatelnosti

Kompatibilita se směrnicemi pro rádiová zařízení

Kvantifikace chyby a výpočty nejistoty

Dokumentace kvality produktu