Přeskočit navigaci

Často kladené dotazy o kalibraci

Obecně

Jaký je doporučený rekalibrační plán pro můj kalibrační přístroj?

Doporučený plán rekalibrací pro položky používané v 'normálním' prostředí je uveden níže. Častější kalibrace se doporučují pro jednotky používané v extrémních okolních podmínkách, nebo při podezření na poškození. Častější rekalibrace mohou též vyplývat z vašeho programu kontroly kvality nebo z národních/lokálních směrnic.

Během skladování, přepravy a používání nesmí být kalibrační produkt vystaven nadměrným rázům, vibracím nebo extrémním teplotám, protože tyto vlivy mohou znehodnotit kalibraci.

ProduktDoporučený interval rekalibrace
Víceosý kalibrátor XM-60/XM-6002 let
XL-80 Laser3 let
Kompenzátor vlivu prostředí XC-801 rok
Kalibrátor rotačních os XR203 let
Vyrovnávací laser XK102 let
QC20 ballbar1 rok

Potřebuji náhradní kalibrační certifikát. Jak jej mohu získat?

Náhradní certifikáty pro všechny laserové a ballbar kalibrační produkty lze zakoupit prostřednictvím servisního střediska. Za tuto službu je účtován malý poplatek za vynaloženou administrativní práci.

Pro získání náhradního certifikátu musíte kontaktovat místní zastoupení společnosti Renishaw.

Při kontaktu nezapomeňte uvést typ výrobku, datum poslední kalibrace nebo rekalibrace, sériové číslo a datum výroby.

Náhradní certifikát vám bude zaslán v papírové podobě, nebo elektronicky ve formátu PDF, pokud jej potřebujete okamžitě.

Co jsou přírůstková čísla US FDA pro import laserových kalibračních produktů do USA?

Níže uvedeným produktům byla v souladu s US správou pro potraviny a léky (United States Food & Drug Administration) přidělena následující přírůstková čísla dle směrnic dokumentu Administration and Enforcement of the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968 (Title 21, Code of Federal Regulations, Subchapter J), protože náleží mezi laserové produkty (část 1002).

  • XL-80 Laser: 1020567
  • Víceosý kalibrátor XM-60 nebo XM-600: 1220576
  • XK10 vysílací jednotka: 1610149
  • XK10 jednotka S a jednotka M: 1610216

Jak malá je úhlová vteřina/milirad?

Jedna úhlová vteřina se rovná 1/3600 stupně.

Milirad se rovná jedné tisícině radiánu.

XL-80 Laser

Při manipulaci s laserem XL-80 jsem měl pocit mravenčení. Je to bezpečné?

To je způsobeno malým svodovým proudem v externím napájecím zdroji. U napájecích zdrojů tohoto typu jsou malé svodové proudy běžné. Proud není v žádném případě nebezpečný. Při dotyku kovových částí laserové hlavy však můžete v konečcích prstů pociťovat mravenčení. Pokud vás to znepokojuje, můžete použít alternativní napájecí zdroj se zemnicí přípojkou (za předpokladu, že má stejné parametry jako originál). Námi použitý alternativní napájecí zdroj je vyroben společností XP plc. Jediné, co lze k tomuto výrobku poznamenat, jsou jeho nepatrně větší rozměry než u zdroje dodávaného s laserem XL-80.

Může laser XL-80 snímat rychleji než 50 kHz?

Ne. Omezujícím faktorem rychlosti snímání je USB připojení, nikoli softwarový limit.

Kalibrátor rotačních os XR20

Poškodil jsem optiku svého přístroje. Mohu ji sám vyměnit?

Ne. Optiku nemůžete vyměnit sám bez odeslání zpět společnosti Renishaw. Aby byla zaručena přesnost přístroje, musí být optika umístěna tak, aby byla rovnoběžná se základnou kalibrátoru rotačních os XR20.

Jestliže došlo k poškození optiky přístroje XR20, je také vysoce pravděpodobné, že došlo k poškození pouzdra a/nebo součástí obklopujících optiku. Pro zaručení přesnosti proto musí být přístroj vrácen společnosti Renishaw, kde bude provedena diagnostika, údržba a rekalibrace.

Vyžaduje kalibrátor rotačních os XR20 pravidelnou rekalibraci?

Ano. Doporučený interval mezi rekalibracemi pro položky používané v 'normálním' prostředí je 36 měsíců. Častější kalibrace se doporučují pro jednotky používané v extrémních okolních podmínkách, nebo při podezření na poškození. Častější rekalibrace mohou též vyplývat z vašeho programu kontroly kvality nebo z národních/lokálních směrnic.

Během skladování, přepravy a používání nesmí být zařízení XR20 vystaveno nadměrným rázům, vibracím nebo extrémním teplotám, protože tyto vlivy mohou znehodnotit kalibraci.

Mohu baterie zakoupit místně? Jaké je jejich referenční číslo?

Baterie v přístroji XR20 je Varta EasyPack XL (nabíjecí Li-Polymer) 3,7 V. Objednací číslo výrobce je VKB 56446 702 099. Jsou k dispozici od společnosti Renishaw nebo od jiného dodavatele. Dodává se také řada různých nabíječek.

Nakupujte online

Chci použít alternativní napájecí zdroj USB, ale zobrazuje se chybové hlášení. Proč?

Napájení USB nefunguje prostřednictvím standardní USB přípojky počítače, protože nemá dostatečnou kapacitu. Musí být připojen k síťovému napájecímu zdroji. Pro zajištění správné činnosti používejte pouze dodaný USB napájecí zdroj a USB kabel, odpovídající napětí ve vašem rozvodu. Náhradní USB napájecí zdroje a USB kabely lze objednat od společnosti Renishaw.

Jaká je životnost baterie použité v kalibrátoru rotačních os XR20?

Baterie typicky vydrží déle než 3 hodiny. Po delší době nečinnosti náboj baterie klesá. Proto doporučujeme před použitím baterie nabít a během použití je střídat.

Zachovává si kalibrátor rotačních os XR20 přesnost ve všech orientacích?

Ano.

Potřebuji používat kalibrátor rotačních os XR20 v jiných zemích. Existují pro export/import přístroje nějaké speciální pokyny?

Pro export/import přístroje XR20 nejsou žádná omezení, protože je klasifikován jako ‘volný'. Přepravní pouzdro chrání přístroj XR20 proti nárazům, vlhkosti a kolísání teploty.

Lithiové baterie dodávané se zařízením XR20 jsou klasifikovány jako zboží nebezpečné pro účely letecké přepravy dle směrnic IATA pro nebezpečné zboží (DGR). Splnění těchto směrnic je odpovědností zákazníka. Z důvodů bezpečnosti musí být lithiové baterie skladovány v krabici, nikoli ve výrobku.

Komunikace Bluetooth pro ballbar QC20 a kalibrátor rotačních os XR20

Proč je dosah Bluetooth špatný?

Dosah je určen jednotkou Bluetooth v zařízení QC20 ballbar / kalibrátor rotačních os XR20 a hardwarovým klíčem (dongle) v počítači. Zařízení Bluetooth Low Energy 'LE' v přístrojích QC20 / XR20 má specifikovaný dosah 10 m. Tento ‘specifikovaný dosah' popisuje očekávaný výkon, když je ballbar používán v ‘dobrém prostředí', tj. při minimálním rušení rádiového signálu Bluetooth mezi ballbarem a hardwarovým klíčem/počítačem.

Dosah Bluetooth mohou ovlivňovat fyzické překážky v dráze bezdrátového signálu, ochranné kryty stroje a dokonce i vlastní počítač. Pro přenos Bluetooth jsou nejhoršími překážkami vláknité materiály, jako kancelářské příčky a kapaliny (lidské tělo představuje dobré stínění).

Je vhodné, když hardwarový klíč pokud možno směřuje k ballbaru. V případě ztráty komunikace nebo při špatném dosahu Bluetooth je řešením použití prodlužovacího kabelu USB k připojení hardwarového klíče. Tak jej lze umístit blíže k ballbaru; ještě lepší je zavěsit jej nad ochranné kryty stroje.

Jak mohu zjistit, zda lze můj počítač nebo hardwarový klíč připojit k zařízení ballbar QC20 nebo ke kalibrátoru rotačních os XR20?

Viz Poznámka k aplikaci: Jak ověřit kompatibilitu zařízení ballbar QC20 s technologií Bluetooth

Můj počítač má Bluetooth. Potřebuji hardwarový klíč?

Když je počítač (většinou laptop) vybavený technologií Bluetooth, bude mít také instalovanou skupinu (stack). Prvním krokem na každém počítači je instalace softwaru Ballbar 20. Po dokončení vyhledejte QC20 v rámci softwaru V tomto bodu nastane jedna ze dvou možností:

1. Software se připojí k ballbaru a začne zobrazovat údaje ballbaru.

2. Zobrazí se chybové hlášení 'There is no Bluetooth radio present' (rádio Bluetooth není přítomné).

Při zobrazení tohoto chybového hlášení je nejpravděpodobnější, že technologie Bluetooth nepoužívá Microsoft stack, požadovaný pro komunikaci se softwarem Ballbar 20.

V tomto bodu jsou dvě možnosti:

1. Použijte hardwarový klíč Bluetooth, který používá Microsoft stack - to je nejjednodušší možnost.

2. Zkuste pro interní Bluetooth nastavit použití Microsoft stack. Pro další informace kontaktujte výrobce vašeho počítače. Jestliže vaše zařízení nemůže používat Microsoft stack, budete potřebovat hardwarový klíč (dongle).

Použití zařízení Microsoft stack je v některých zemích regulováno. Kde mohu používat ballbar QC20 a kalibrátor rotačních os XR20?

V mnoha oblastech nepodléhají rádiové frekvence používané zařízeními Bluetooth běžným směrnicím pokrývajícími rádiová zařízení; v jiných oblastech je vyžadováno speciální povolení. Aktuální informace naleznete v následujících podpůrných dokumentech:

Poznámky k produktu: Kompatibilita kalibrátoru rotačních os XR20 se směrnicemi pro rádiová zařízení

Poznámky k produktu: Kompatibilita ballbaru QC20 se směrnicemi pro rádiová zařízení

Mohu zapnout napájecí zdroj kalibrátoru rotační osy XR20 během testu?

Ne, během testu nelze měnit baterii nebo napájecí zdroj.

  • Výměna baterie vyžaduje vyjmutí zařízení XR20 ze stroje s vypnutím a opětovným zapnutím zařízení. Ve výsledku je vyžadován cyklus datum/reference, čímž jsou všechna dříve pořízená data neplatná.
  • Přechod na napájecí zdroj USB vyžaduje zadat pohyb krytu stroje. To představuje bezpečnostní riziko a důrazně se nedoporučuje. Jakákoli změna napájecího zdroje navíc vyžaduje fyzický kontakt a vnutí jednotce zneplatnění pořízených dat.

QC20 ballbar

Mohu v ballbaru QC20 používat nabíjecí baterie?

Společnost Renishaw použití nabíjecích baterií nedoporučuje. Zákazníci, kteří se rozhodnou používat v ballbaru QC20 nabíjecí baterie CR2 si musí uvědomit následující:

1. Při použití nabíjecích baterií v přístroji QC20 může být šum jednotky dva až třikrát vyšší, než při použití primárních článků CR2. Plný dopad tohoto šumu bude patrný, pouze když uživatel použije ballbar při nejvyšší vzorkovací frekvenci (např. vysokorychlostní test malého poloměru), kdy může být v grafu viditelný šum 200 až 300 nm.

2. U méně náročných (a patrně typičtějších) testů se tento šum úměrně sníží; například při 100 mm testu s rychlostí posuvu 3000 mm/min bude šum přibližně 60 až 70 nm.

3. S touto konfigurací jsme prováděli méně testů, a proto jsou naše znalosti změn šumu mezi bateriemi různých výrobců omezené.

4. Všem uživatelům, kteří chtějí ve svém zařízení QC20 používat nabíjecí baterie radíme, aby nejdříve zkusili umístit ballbar na kalibrátor ballbaru a zjistili tak, zda pro ně bude úroveň šumu přijatelná.

5. Víme, že některé nabíjecí baterie CR2 neobsahují obvod PTC (interní ochrana proti zkratu), který chrání přístroj QC20 proti přepólování baterií. Zajištění správné polarity baterie je nutno věnovat mimořádnou pozornost.

Je nějaká doporučená orientace ballbaru QC20 při použití adaptéru pro malé poloměry? Uživatelská příručka zobrazuje převáděcí prvek (transducer) ve středu, ale co když je převáděcí prvek na straně vřetena?

Montáž adaptéru pro malé poloměry v určité orientaci není podstatná. Orientace zobrazená v příručce je doporučená, protože těžiště ballbaru napomáhá zajištění přístroje v miskách. Tato orientace je vhodná.

Software Ballbar 20

Mohu změnit úhel rozevření částečného oblouku a úhel přejezdu?

Ne. Analýza částečného oblouku funguje pouze s úhlem rozevření 220° a úhlem přejezdu 2°. Tato kombinace je nejlepším kompromisem pro kolizní bezpečnost a snímání dat.

Další kroky

Jestliže jste zde nenašli odpověď, předejte svoji otázku na formuláři dotazu e-mailem nebo kontaktujte nejbližší místní zastoupení.