Přeskočit navigaci

Volumetrická kompenzace chyb

Umožňuje vložit naměřená data do kompenzační tabulky lineárních os stroje. Významně tak zvyšuje přesnost polohování stroje v celém pracovním rozsahu.

Volumetrická kompenzace chyb je metoda kompenzace os obráběcího stroje pro odstranění geometrických chyb polohování.

Většina současných CNC řídicích systémů obsahuje nástroje pro kompenzaci lineárních chyb, jako je vůle a chyba rozteče. Omezením tohoto typu kompenzace je skutečnost, že kompenzuje pouze některé typy chyb a je méně účinná mimo přímku, podél které byly chyby měřeny.

Volumetrická kompenzace společnosti Renishaw

Moderní obráběcí stroje většinou nabízejí možnost volumetrické kompenzace lineárních os, zahrnující lineární a úhlové chyby, chyby přímosti a chyby ve směru roll podél osy, plus chyby pravoúhlosti mezi osami. Tento typ kompenzace přináší geometrickou přesnost stroje, která je konzistentní v jeho celém objemu.

Vyžadována je volumetrická kompenzace lineárních a úhlových chyb, chyb přímosti os stroje (snímaných laserovým systémem XL-80) a pravoúhlosti os (všechny tři chyby pravoúhlosti lze vypočítat z jediného nastavení hardwaru pomocí systému ballbar QC20-W). Tato měření je potom nutno importovat do řídicího systému stroje.

Společnost Renishaw vytvořila software, který funguje s celou řadou řídicích systémů obráběcích strojů. Provádí import dat měření a jejich konfigurování pro potřeby funkce volumetrické kompenzace stroje. Funkce volumetrické kompenzace je u každého řídicího systému jiná a vyžaduje vlastní softwarový balíček, specifický pro daného výrobce řídicího systému.

Pokud chcete provádět volumetrickou kompenzaci, spojte se s vašim místním zastoupením společnosti Renishaw.