Přeskočit navigaci

Co je nového?

CARTO má rychlé a snadné použití. Začínáme.

Stáhnout CARTO

Sledujte videa o způsobu použití

Společnost Renishaw pravidelně aktualizuje software CARTO, včetně nových funkcí.

Přehled našich nejnovějších softwarových verzí je uveden níže.

Funkce ve verzi 4.7

Capture: Režim mimoosého rotačního měření

Režim mimoosého rotačního měření v aplikaci Capture je licencovaná opce, která umožňuje snímat kalibrátorem rotačních os XR20 v kombinaci s laserovým systémem XL-80 mimoosá měření v jedné relaci.

Prozkoumejte mimoosé rotační měření

CARTO Capture - mimoosé rotační měření

Explore: Filtrace kanálů

Aplikace Explore má schopnost během exportu dat do souboru .carto filtrovat šest chybových kanálů zahrnutých do systému XM-60. Po importu souboru s použitou filtrací zobrazí aplikace Explore zvolené kanály v exportovaném souboru.

Tato funkce umožňuje uživatelům přizpůsobit zobrazení chybových kanálů při sdílení dat.

CARTO Explore - filtrace kanálů

Funkce ve verzi 4.6

Explore: Vizualizace chyby

Aplikace Explore nyní obsahuje grafy šesti stupňů volnosti pro znázornění chyby vůči poloze v režimu vizualizace chyby.

Capture a Explore: Podpora XR20

Do softwaru CARTO byl doplněn nový kalibrátor rotačních os XR20 s modulem BLE (Bluetooth low energy). XR20 vyžaduje CARTO verzi 4.6 nebo vyšší a není kompatibilníse softwarem RotaryXL.

Kalibrátor rotačních os XR20

Funkce ve verzi 4.5

Explore: Vizualizace chyby

Pochopení chyb a jejich vztahu mezi 6 stupni volnosti není vždy snadné interpretovat. Funkce 3D vizualizace chyb v softwaru Explore zobrazuje animaci měřené osy, jejíž velikost lze upravit. To uživateli umožňuje lépe pochopit měření a snadno zobrazit účinek každé individuální chyby.


Explore - vizualizace chyb

Funkce ve verzi 4.4

Compensate: korekce chyb obráběcího stroje

Řídicí systémy Mitsubishi řady M800 nejsou podporovány. Poskytuje uživatelům soubory volumetrické kompenzace ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D je již podporován.


Compensate - volumetrická kompenzace chyb

Funkce ve verzi 4.3

CARTO nyní podporuje tiché instalace

Tato funkce umožňuje distribuovanou instalaci CARTO v rámci společnosti s využitím možnosti povelových řádků tiché instalace. To uživatelům umožňuje snadnou integraci CARTO do jejich podnikové sítě.

CARTO - postup stažení

Compensate: korekce chyb obráběcího stroje

Řídicí systémy Heidenhain iTNC 530 a Fanuc řady 30i jsou nyní podporovány. Poskytuje uživatelům soubory kompenzace rozteče ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D a Heidenhain TNC 640 jsou již podporovány.


Compensate - kompenzace chyby rozteče

Funkce ve verzi 4.2

Capture: měření s velkým rozsahem

Neomezený rozsah měření víceosého kalibrátoru XM-60 nebo XM-600. Použití úpravy dynamických dat v Capture definuje metody sub-testu, tvorbu programu součástí a snímání datových sad. Data sub-testu jsou v Explore automaticky spojována pro analýzu.

Spojování dat CARTO

Explore: měření bodu zájmu

Měření v bodu zájmu často nebývá možné. Umístění může ohrozit montáž hardwaru nebo překážet laserovému paprsku. Funkce offsetu měření v Explore umožňuje zadávat do softwaru odchylky X, Y, Z od přijímače k bodu zájmu. Nasnímaná data jsou pak přepočítána pro získání skutečných chyb zdroje.

Čtení offsetu - měření v místě zájmu

Explore: export do CSV

Získejte okamžitý přístup k datům exportováním jedné nebo několika datových sad do souborů CSV (Comma Separated Value). To umožňuje maximální flexibilitu pro rozšíření možností použití dat.

Explore - export do CSV

Compensate: korekce chyb obráběcího stroje

Řídicí systémy Heidenhain TNC 640 jsou nyní podporovány. Poskytuje uživatelům soubory kompenzace rozteče ve strojovém jazyku. Minimalizace prostojů stroje, maximalizace zisku, optimalizace výkonu při obrábění. Siemens 840D je již podporován.


Compensate - kompenzace chyby rozteče

Funkce ve verzi 4.1

Capture: zdokonalené měření přímosti

Minimalizuje působení vzdušných turbulencí a vibrací, které lze často pozorovat při měření přímosti s použitím víceosého kalibrátoru XM-60 nebo XM-600. Režim úpravy dynamických dat sejme vyšší hustotu dat přímosti v souvislém přejetí (sweep) osy.

Tato metoda poskytuje reprezentativnější chybu pro měřenou aplikaci.

Dynamická úprava dat přímosti XM-60

Explore: XK10 analýza přímosti a rovnoběžnosti

Data vyrovnávacího laserového systému XK10 lze nyní analyzovat, což umožňuje manipulaci s daty, porovnání a funkci paralelní přímosti v rámci Explore.

K dispozici je rovněž sdílení dat pomocí upravených PDF reportů.

Explore - analýza XK10