Přeskočit navigaci

Doplňky CARTO

Doplňky CARTO

Licencované opce dostupné v našem internetovém obchodu

 • Režim mimoosého rotačního měření
 • Kompenzace pitch a volumentrická kompenzace pro celou řadu řídicích systémů obráběcích strojů

Nakupujte online

Režim mimoosého rotačního měření

Režim rotačního měření mimo osu v softwaru CARTO nabízí jeden zdroj pro kontrolu měření mimo osu pomocí kalibrátoru rotačních os XR20 a laserového systému XL-80.

Režim mimoosého rotačního měření umožňuje uživateli:

 • automaticky vypočítat velikost offsetu mezi středem otáčení kalibrátoru rotačních os XR20 a středem otáčení rotační osy
 • generovat testovací dílčí program (který synchronizuje pohyby rotační osy a lineární osy pro vyrovnání laserového paprsku)
 • odstranit ze zjištěných výsledků rotační osy úhlové chyby pomocné lineární osy a získat tak čisté výsledky pro rotační osu
Dodává se jako aktivační ID, kompatibilní se 64bitovou verzí Windows 10 (verze 1803 nebo vyšší).
Rotační měření mimo osu s kalibrátorem rotačních os XR20

Kompenzace

Poloautomatická korekce chyb ve strojovém jazyce

Aplikace Compensate vám umožní minimalizovat zmetky a šetřit náklady díky:

 • snadné korekci geometrické chyby,
 • rychlé kontrole polohování,
 • zkrácení odstávky pro editaci kompenzačních tabulek.
Compensate - kompenzace chyby rozteče


Compensate - volumetrická kompenzace chyb

Kompenzace rozteče

Umožňuje rychlou aktualizaci tabulek lineární a rotační kompenzace a kompenzace přímosti pro řídicí systémy s podporovanými opcemi.

Kompatibilní hardware

 • Laserový interferometr XL-80
 • Víceosý kalibrátor XM-60 nebo XM-600

Podporované řídicí systémy stroje

 • Siemens 840D Solution Line
 • Heidenhain TNC 640
 • Heidenhain iTNC 530
 • Fanuc řada 30i

Dodává se jako aktivační ID, kompatibilní se 64bitovou verzí Windows 10 (verze 1803 nebo vyšší).

Volumetrická kompenzace

Umožňuje snadnou aktualizaci kompenzačních tabulek linearity, úhlů, přímosti, typu roll a pravoúhlosti (21 stupňů volnosti).

Kompatibilní hardware

 • Víceosý kalibrátor XM-60 nebo XM-600 (chyby lineárních os)
 • Ballbar QC20 nebo vyrovnávací laserový systém XK10 (chyby pravoúhlosti mezi osami)

Podporované řídicí systémy stroje

 • Siemens 840D Solution Line (vyžaduje Siemens VCS opci A3, A5 nebo A5 plus)
 • Mitsubishi řada M800

Dodává se jako aktivační ID, kompatibilní se 64bitovou verzí Windows 10 (verze 1803 nebo vyšší).