Přeskočit navigaci

Rotační měření mimo osu

Hardware a software pro zjednodušení měření rotačních os na strojích, kde je montáž do středu otáčení nesnadná.

Přehled mimoosého rotačního měření

Software Off Axis pro mimoosé měření s XR20-W slouží k měření polohové přesnosti rotační osy, i když systém XR20-W není uchycen ve středu otáčení dané osy. To rozšiřuje možnosti použití systému XR20-W na mnoha pětiosých obráběcích strojích.

  • Mimoosé měření je realizováno synchronizovaným pohybem rotační a lineární osy. Vzhledem k tomu, že se lineární osa pohybuje, může měření prováděné XR20-W obsahovat dodatečné úhlové chyby od lineární osy. Tyto spolupůsobící úhlové chyby jsou potom měřeny samostatně (pomocí XL-80 a úhlové optiky) a odstraněny z prvotních výsledků rotační osy. Konečný výsledek je sada dat, vyjadřujících chyby od vlastní rotační osy.

Software Off Axis pro mimoosé měření

Software Off Axis umožňuje snadné mimoosé měření. Jediná softwarová aplikace obsahuje moduly:

  • off_set kalkulátor
  • part_program generátor
  • čistič dat
  • obsáhlou příručku popisující všechny aspekty mimoosého měření, která provádí uživatele jednoduchými kroky celým postupem.

Poznámka: kompatibilní pouze se softwarem RotaryXL a LaserXL.

90° držák systému XR20-W

Upevnění systému XR20-W vzhledem k testované ose je mimořádně důležité pro přesnost měření. Společnost Renishaw vyvinula 90° držák systému XR20-W, který uživatele osvobozuje od jeho složité výroby. Toto příslušenství je vyrobeno s extrémně jemnými tolerancemi, nutnými k dosažení vynikající přesnosti testování.

Mimoosý držák s XR20-W

Držák je opatřen snímatelnými magnetickými nožkami a průchozími otvory. Díky tomu je možné držák flexibilně upevnit téměř k jakémukoliv stroji.

Držák je vhodný pro upevnění kalibrátoru XR20-W při provádění mimoosých měření a řeší komplikace s upevněním kalibrátoru do středu otáčení u strojů s otočným stolem typu „kolébka“.

Úplný popis připojovacích rozměrů pro možnost výroby vlastního adaptéru pro OEM uživatele jsou uvedeny v příručce softwaru Off Axis pro mimoosé měření.

Informace o produktech