Přeskočit navigaci

Měřicí software pro obráběcí centra

Základní makrosoftware pro obrobkové a měřicí sondy pro obráběcí a soustružnická centra.

Kompatibilita s:

  • Obráběcími centry
  • Soustružnickými centry
  • Multifunkčními soustružnickými centry

Co je makro-programování

Měřicí software Renishaw obsahuje sadu maker pro řízení pohybu sondy a manipulaci s jednotlivými body, měření řady běžných vlastností hotových dílců se zadáváním nových parametrů.

Korekce nástroje a obrobku lze automaticky aktualizovat podle změřených rozměrů. Po dokončení každého cyklu měření je možno vytisknout výsledky.

Některé možnosti se mohou měnit dle jednotlivých řídicích jednotek.

Uživatelé požadující složitější cykly snímání mohou nalézt vhodnější řešení v softwaru Inspection Plus.

Ukázkové cykly*

  • Měření jednoho povrchu X nebo Y nebo Z
  • Žebro/Kapsa
  • Otvor/čep
  • Vnější roh
  • Měření jednotlivého bodu (poloměrový)
  • Měření dvou bodů (průměrový)

* Přesné cykly závisí na typu stroje a řídicího systému.