Přeskočit navigaci

Nástrojové cykly

Software pro ustavování nástrojů pro dotekové a bezdotekové systémy nástrojových sond.

Ustavení délky a průměru nástroje.

Ruční nebo automatické polohování.

Detekce zlomeného nástroje během cyklu.

O softwaru pro ustavování nástrojů

Software pro ustavování nástrojů v obráběcích centrech

Software pro ustavování nástrojů od společnosti Renishaw umožňuje nastavit korekce délky a průměru nástroje, provádět detekci zlomeného nástroje v rámci cyklu a ruční nebo automatické (programové) polohování.

Software pro ustavení nástrojů se dodává pro oba druhy nástrojových sond: kontaktní i bezkontaktní.

Kontaktní nástrojové sondy

Nástrojová sonda OTS s optickým přenosem signálu

Kontaktní nástrojové sondy společnosti Renishaw zaručují opakovatelnost vychýlení doteku lepší než 1 μm, což má rozhodující význam pro vysokou přesnost měření. Tato technologie kinematického spínacího mechanismu se využívá ve všech kontaktních nástrojových sondách společnosti Renishaw - od jednoduché kontroly délky a poloměru, po detekci poškozených nástrojů.

Bezkontaktní nástrojové sondy

NC4

Software pro bezkontaktní ustavování nástrojů společnosti Renishaw je schopen kontrolovat lineární i radiální profily, monitorovat stav řezných hran, umožňuje velmi rychlé měření je vybaven řadou vyspělých funkcí.

Software pro ustavování nástrojů v soustružnických centrech

Software pro ustavování nástrojů Renishaw pro soustružnická centra nastavuje délku nebo průměr nástroje pro nepoháněné i poháněné nástroje. Má ruční nebo automatické (naprogramované) polohování.

Úplný seznam typů podporovaných řídících systémů je zobrazen v níže uvedeném datovém listu Software k sondám pro obráběcí stroje: programy a funkce.

Seznam podporovaných řídících systémů je neustále aktualizován s ohledem na aktuální vývoj. Pokud v seznamu není uveden typ řídícího systému, který používáte, kontaktujte zástupce společnosti Renishaw.

 

Zjistěte více