Přeskočit navigaci

Reporter

Snadné zobrazení dat měření součástí pro uživatele obráběcích strojů

Snadná tvorba protokolů

Reporter je snadno použitelná aplikace pro monitorování procesů v reálném čase pro uživatele. kteří chtějí zobrazit měřená data součásti. Měřená data lze zobrazit na obráběcím stroji nebo analyzovat externě, po exportování dat do CSV souboru. Aplikace je instalována do CNC řídicích systémů s operačním systémem Windows®, nebo do tabletů s Windows, připojených k řídicímu systému přes Ethernet.

Chytrá aplikace pro inteligentní továrny

Jednoduchá, intuitivní a snadno použitelná - data jsou zobrazována snadno pochopitelným způsobem; vhodné pro uživatele s málo nebo žádnými zkušenostmi se snímáním.

Jednoduché, ale výkonné

Reporter vytváří vizuální grafické znázornění naměřených dat. Grafické zobrazení poskytuje v reálném čase pro každé měření indikaci, zda vyhovělo či nevyhovělo; historická data umožňují aplikaci zobrazit naměřená data pro každý dílec měřený na obráběcím stroji.

Možná je rovněž jednoduchá analýza dat: výběrem z hlavní grafické obrazovky se uživateli zobrazí trendy dat, které poskytují informace o sledovatelnosti kritických prvků, indikaci opotřebení nástrojů nebo také účincích tepelné roztažnosti na osy obráběcího stroje.

Možnosti aplikace Reporter se neomezují pouze na měření dílců: opakované měření přípravku poskytuje velké množství dat jak pro verifikaci dílce, tak pro zřetelnou indikaci výkonu stroje. Díky tomu je Reporter výkonným nástrojem pro uživatele, kteří chtějí co nejjednodušeji a nejrychleji maximalizovat efektivitu snímacího systému, výrobního procesu a obráběcího stroje.

Reporter na řídicím systému Okuma

Pružné a přizpůsobitelné

Reporter zobrazuje data měření sondy z programů Inspection Plus: z obou, které byly programovány přímo a z těch, které byly vygenerovány aplikací Program builder functionality v rámci Set and Inspect. Vše co musí uživatelé stávající aplikace a používající Reporter udělat, je jednoduchá úprava stávajících snímacích programů.

Kompatibilita se softwarem Inspection Plus znamená, že tuto jedinou aplikaci lze použít pro celou řadu obráběcích strojů a CNC řízení při zachování její snadné obsluhy.

Export dat pro další analýzu

V inteligentních továrnách je běžné shromažďovat údaje o činnostech měření a následně využívat tyto informace k řešení problémů nebo optimalizaci výrobních procesů. Reporter zjednodušuje shromažďování a sdílení dat naměřených na stroji exportováním do .csv souboru.

Exportovaná záznamy o dílcích lze uložit za účelem sledovatelnosti nebo je lze importovat do uživatelského softwaru pro analýzu kvality, čímž výrobci získávají cenné informace o svých výrobních procesech.

Set and Inspect přispívá ke zdokonalení výrobních procesů

Podívejte se, jak naši zákazníci používají naši nabídku aplikací k obráběcím strojům pro zjednodušení jejich výrobních procesů.

Stahování videí

Nová řídicí jednotka Hartrol Plus byla navržena pro snadnou obsluhu našich strojů. Set and Inspect je výborný doplněk, protože jeho grafické uživatelské rozhraní znamená, že operátoři mohou snadno programovat snímací cykly pro obráběcí stroje.

Hartford (Taiwan)

Zjistěte více