Přeskočit navigaci

Společenská odpovědnost firem

Zavazujeme se k trvalému růstu prostřednictvím neustálých investic do vývoje produktů a výrobních metod. Společnost Renishaw usiluje o to, aby byla veřejností i jednotlivci vnímána jako společnost zastávající přední místo ve svém oboru.

Svých cílů chceme dosáhnout citlivým, otevřeným a čestným přístupem a usilujeme o to, aby veškeré aspekty našeho podnikání měly co nejmenší dopad na životní prostředí.

Náš přístup ke společenské odpovědnosti firem (CSR)

V zájmu efektivního řízení společenských a environmentálních faktorů ovlivňujících podnikání, a jejich dopadu na pověst a ziskovost společnosti, zavedla společnost Renishaw v řízení principy společensky odpovědné firmy (CSR).

Finanční ředitel Allen Roberts odpovídá za řízení všech aspektů společensky odpovědné firmy. 

Zaručujeme pokračující rozvoj našeho strukturovaného a souvislého přístupu k CSR. Vyvinuli jsme strategii CSR realizovanou dialogu mezi CSR týmem, vedením podniku a managementem. Poznali jsme, že v rámci rozvoje společnosti musíme pokračovat v realizaci našeho programu CSR. Naše mnohaleté aktivity nám daly dobrý základ na němž můžeme stavět i v budoucnosti.

Související dokumenty