Přeskočit navigaci

Společenská odpovědnost firem

Zavazujeme se k trvalému růstu prostřednictvím neustálých investic do vývoje produktů a výrobních metod. Společnost Renishaw usiluje o to, aby byla veřejností i jednotlivci vnímána jako společnost zastávající přední místo ve svém oboru.

Svých cílů chceme dosáhnout citlivým, otevřeným a čestným přístupem a usilujeme o to, aby veškeré aspekty našeho podnikání měly co nejmenší dopad na životní prostředí.

Náš přístup ke společenské odpovědnosti firem (CSR)

V zájmu efektivního řízení společenských a environmentálních faktorů ovlivňujících podnikání, a jejich dopadu na pověst a ziskovost společnosti, zavedla společnost Renishaw formální řídicí strukturu společensky odpovědné firmy (CSR), což zdokonaluje zaměření činností Renishaw Group.

Finanční ředitel Allen Roberts odpovídá za řízení všech aspektů společensky odpovědné firmy. 

Zaručujeme pokračující rozvoj našeho strukturovaného a souvislého přístupu k CSR. Vyvinuli jsme strategii CSR realizovanou dialogu mezi CSR týmem, vedením podniku a managementem. Poznali jsme, že v rámci rozvoje společnosti musíme pokračovat v realizaci našeho programu CSR. Naše mnohaleté aktivity nám daly dobrý základ na němž můžeme stavět i v budoucnosti.

Chcete-li kontaktovat CSR tým, pošlete email na adresu csr@renishaw.com.

Související dokumenty