Přeskočit navigaci

Případové studie

Prozkoumejte, jak naše inovativní produkty výrazně posunují provozní možnosti našich zákazníků – od zlepšení efektivity výroby a kvality výrobků po maximalizaci výzkumných schopností a zlepšení efektivnosti lékařských postupů.

Nejnovější případová studie: Modernizace CMM zkracuje dobu cyklu až o 55%

Zákazník: Precision Machine & Auto Components (PMAC)

Úkol: Obnovit schopnosti měření na souřadnicových měřicích strojích a překonat zpoždění způsobená poškozením originálního zařízení.

Prozkoumejte naše řešení