Přeskočit navigaci

Servohlavice PHS-2

Hlavice PHS-2 je navržena specificky pro náročné požadavky automobilového průmyslu při měření svařenců karoserií, u nichž jsou potřebné jemné úhlové polohy a velký dosah.

PHS-2 R

Servohlavice PHS-2 je vybavena servopohonem v obou řízených osách a umožňuje zorientovat rameno hlavice do jakékoliv polohy.

Hlavice PHS-2 je nejdříve orientována přibližně do požadované polohy. V okamžiku snímání měřeného bodu se osy hlavice zablokují současně s osami souřadnicového měřicího stroje, takže měření je velice přesné.

Hlavice je kompatibilní s různými typy sond, které lze měnit pomocí automatického výměníku. Může využívat spínací dotekové sondy a laserové/optické měřicí snímače jiných dodavatelů.

Díky mimořádně dlouhým prodlužovacím nástavcům dokáží spínací dotekové sondy Renishaw zprostředkovat měření i v místech, která jsou obvykle nedostupná.

Hlavice je chráněna integrovanou ochranou proti přejezdu koncové polohy, která v případě kolize deaktivuje sondu a vyšle signál k zastavení stroje.

Rozsah pracovních teplot

15 °C až 40 °C

Hmotnost *

3 kg

Nosnost

Sonda s prodloužením do hmotnosti 1 kg

Maximální moment

2 Nm

Mechanická prokluzovací spojka

3 Nm ± 0,5 Nm

Rychlost pohybu

Max. 150 °/s, běžná rychlost 70 °/s

Rozsah otáčení ramene

Osa D: ±184°

Osa E: ±184°

Úhlové rozlišení

0,2 obloukové sekundy (rovná se 0,1 µm na poloměru 100 mm)

Ochrana proti kolizi

Elektronická ochrana proti přejezdu koncové polohy

Vhodný interface

Karta interface PHS-2 / řídicí jednotka OEM

Zásobník modulů

ACR2

* Včetně prodlužovacího nástavce sondy a kinematického spoje.

PHS-2 rameno

Příslušenství

PHS-2 interface karta

Hlavice PHS-2 je ovládána z interface karty PC v řídicím systému souřadnicového měřicího stroje. Karta se stará o komunikaci a stavové signály mezi hlavicí a řídicím systémem CMM. Karta interface PHS-2 nepracuje se signály snímacího systému.


Kinematický adaptér

moduly

KM1 je provedení pro kabeláž procházející pinolou.

KM2 umožňuje vedení kabeláže mimo pinolu CMM.

Automatický zásobník ACR2

PHS-2 ACR2 instalace

Automatický zásobník ACR2 umožňuje automatickou výměnu měřicích ramen servohlavice PHS-2. Umožňuje výměnu prodlužovacích nástavců nebo ramen hlavice podle požadavků měřicí úlohy.

Výměnná ramena je uzamykána nebo odemykána pohybem pinoly stroje. Po založení hlavice do portu zásobníku se pohybem pinoly nahoru rameno odemkne a pohybem pinoly dolů zamkne.

Zásobník nepotřebuje žádné napájecí nebo signálové přípojky. Instalace je velmi jednoduchá.

Zásobník ACR2 se dodává s dvojicí portů, které se upevňují na vhodný upínací prvek dodaný výrobcem stroje. Systém je modulární a jakýkoli počet párů portů lze použít kdekoli na stroji.

Rozšířená záruka

Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.

Soupravy motorické servohlavice PHS-2


PHS-2 souprava hlavice 1 (včetně hlavice PHS-2, 6x port ACR2, 2x HAM, 2x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0817

PHS-2 souprava hlavice 2 (včetně hlavice PHS-2, 2x port ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0819

Pouze hlavice PHS-2

A-5795-0001

Soupravy ramen PHS-2 a příslušenství


PHS-2 souprava ramen 1 (2x HAM, 2x HA8, HE500, HE750)

A-5795-0816

PHS-2 souprava ramen 2 (HAM, HA8, HE330, HE500)

A-5795-0827

HE750 prodloužené rameno PHS1 nebo PHS-2

A-5795-1060

HE500 prodloužené rameno PHS1 nebo PHS-2A-5795-1050
HE330 prodloužené rameno PHS1 nebo PHS-2A-5795-1040
HAM PHS adaptér multiwire pro PHS1 nebo PHS-2A-5795-1010
HA8 PHS M8 adaptér PHS1 nebo PHS-2A-5795-1030
Box na prodlužovací nástavec PHSA-2150-0191

ACR2 soupravy zásobníků pro automatickou výměnu (pro použití s PHS1 nebo PHS-2)


Dvojice portů ACR2 pro použití s PHS1 nebo PHS-2

A-1383-0003

PHS-2 interface karta


PHS1 nebo PHS-2 interface karta

A-2150-0824

Příslušenství pro PHS-2


PHA3 -adaptér pro rychlou výměnu hlavic PH10MQ PLUS za KM1

A-2238-0751

KM1 - kinematický nástavec (kabeláž procházející pinolou) pro použití s PHS1 / PHS2

A-2150-0831

KM2 - kinematický nástavec (kabeláž procházející mimo pinolu) pro použití s PHS1 / PHS2

A-2150-0832

PL104 – napájecí kabel 30 mA-2150-0481
PL105 – komunikační kabel 30 mA-2150-0482
PL106 – kabel sondy 30 mA-2150-0483
PL107 – kabel přejetí 30 mA-2150-0484