Přeskočit navigaci

Řídicí systémy

Základním stavebním kamenem Renishaw retrofit programu jsou řídící systémy řady UCC. Tento řídící systém zajišťuje přesné řízení pohybů měřicího stroje, propojení se všemi sondami Renishaw a komunikaci s metrologickým softwarem.

UCC S3 a SPA3 s MCU5

Řídicí systémy Renishaw UCC se vyznačují moderními algoritmy pro dotekové měření a skenování, které umožňují rychlé, přesné a adaptivní měření dílců.

UCC je klíčový komponent revoluční technologie 5osého snímání společnosti Renishaw, používající synchronizovaný pohyb os stroje a hlavice k minimalizaci dynamických chyb pohybu souřadnicového měřicího stroje při velmi vysokých skenovacích rychlostech.

Univerzální řídicí systémy Renishaw UCC jsou v kombinaci se servozesilovači Renishaw určeny pro souřadnicové měřicí stroje všech velikostí. Umožňují simultánní řízení až pěti os a podporují také otočné stoly. Součástí systému je také interface jednotka, kompatibilní se všemi typy sond Renishaw, schopná zpracovávat data sejmutá z povrchu měřeného dílce rychlostí až 4000 bodů za sekundu.

Univerzální řízení

Logo I++ DME

Řídící systém ukládá chybovou mapu stroje v otevřeném formátu a přístupnou uživateli. Umožňuje tak uživatelům provádět kalibraci stroje nezávisle na dodavateli. K dispozici je také podpora teplotních kompenzací. Důležitým parametrem řídících systémů je jejich kompatibilita se standardním protokolem I++ DME. Uživatel stroje tak může na stroji používat jakýkoliv I++ DME metrologický software dle vlastní volby.

  • Plná podpora všech snímacích systémů Renishaw
  • Kompatibilita I++ DME
  • Investice do budoucnosti – budoucí snímací systémy společnosti Renishaw budou kompatibilní s řídicími systémy UCC

Plynulé, rychlé a přesné řízení pohybu CMM

Řídící jednotky UCC umožňují provoz měřicího stroje v režimu spínacího dotekového měření, ale i ve skenovacím režimu. Integrovaný interface podporuje všechny typy dotekových a skenovacích sond Renishaw včetně automatických zásobníků.

Investice do budoucnosti

Další vylepšování vašeho stroje a vybavení v budoucnu bude ještě jednodušší díky novým funkcím a dálkové podpoře. Aktualizace softwaru je velmi snadná, neboť ovládací software se načítá při spuštění systému.

Pro všechny budoucí nové sondy a hlavice bude současně uveden na trh vždy i příslušný modul, který bude obsahovat také veškerý kalibrační či nastavovací software.

UCC retrofit

Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.

Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Přečtěte si dokument popisující příležitosti, jak zvýšit schopnost a výkonnost měření stávajících souřadnicových měřicích strojů doplněním nejmodernějšího softwaru, řídicích systémů a snímacích technologií.

  • Zprávy:  Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

    Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření, větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.