Přeskočit navigaci

Řídicí systémy

Základním stavebním kamenem Renishaw retrofit programu jsou řídící systémy řady UCC. Tento řídící systém zajišťuje přesné řízení pohybů stroje, propojení se všemi sondami Renishaw a komunikaci s metrologickým softwarem.

UCC S3 a SPA3 s MCU5

Řídicí systémy Renishaw UCC se vyznačují moderními algoritmy pro dotekové měření a skenování, které umožňují rychlé, přesné a adaptivní měření dílců.

UCC je klíčový komponent revoluční technologie 5osého snímání společnosti Renishaw, používající synchronizovaný pohyb os stroje a hlavice k minimalizaci dynamických chyb pohybu souřadnicového měřicího stroje při velmi vysokých skenovacích rychlostech.

Univerzální řídicí systémy Renishaw UCC jsou v kombinaci se servozesilovači Renishaw určeny pro souřadnicové měřicí stroje všech velikostí. Umožňují simultánní řízení až pěti os a podporují také otočné stoly. Součástí systému je také interface jednotka, kompatibilní se všemi typy sond Renishaw, schopná zpracovávat data sejmutá z povrchu měřeného dílce rychlostí až 4000 bodů za sekundu.

Univerzální řízení

Logo I++ DME

Řídící systém ukládá chybovou mapu stroje v otevřeném formátu a přístupnou uživateli. Umožňuje tak uživatelům provádět kalibraci stroje nezávisle na dodavateli. K dispozici je také podpora teplotních kompenzací. Důležitým parametrem řídících systémů je jejich kompatibilita se standardním protokolem I++ DME. Uživatel stroje tak může na stroji používat jakýkoliv I++ DME metrologický software dle vlastní volby.

  • Plná podpora všech snímacích systémů Renishaw
  • Kompatibilita I++ DME
  • Investice do budoucnosti – budoucí snímací systémy společnosti Renishaw budou kompatibilní s řídicími systémy UCC

Plynulé, rychlé a přesné řízení pohybu CMM

Řídící jednotky UCC umožňují provoz měřicího stroje v režimu spínacího dotekového měření, ale i ve skenovacím režimu. Integrovaný interface podporuje všechny typy dotekových a skenovacích sond Renishaw včetně automatických zásobníků.

Investice do budoucnosti

Další vylepšování vašeho stroje a vybavení v budoucnu bude ještě jednodušší díky novým funkcím a dálkové podpoře. Aktualizace softwaru je velmi snadná, neboť ovládací software se načítá při spuštění systému.

Pro všechny budoucí nové sondy a hlavice bude současně uveden na trh vždy i příslušný modul, který bude obsahovat také veškerý kalibrační či nastavovací software.

UCC retrofit

Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.

Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

Přečtěte si, jak zvýšit funkčnost a výkonnost vašeho stávajícího měřicího stroje. Modernizace měřicích strojů s použitím nejnovějšího softwaru, řídicího systému a nových technologií snímacích sond.

  • Zprávy:  Využijte potenciál svého souřadnicového měřicího stroje

    Měření je životně důležité v jakémkoli výrobním oboru, protože poskytuje důležité informace pro řízení procesů a kontrolu výrobků. Avšak starší souřadnicové měřicí stroje se mohou stát slabinou, pokud neudrží krok s měnícími se nároky na měření. Nové snímací sondy, řídicí systémy a software teď otevírají nové možnosti v modernizacích stávajících souřadnicových měřicích strojů. Původní stroj nabídne po modernizaci vyšší přesnost, rychlejší měření, větší podíl automatizace a nové schopnosti, včetně výhod programování CAD modelů. V současném ekonomickém klimatu má modernizace dobrý ekonomický a ekologický smysl.