Přeskočit navigaci

Proč používat systém ballbar QC20?

I s nejlepšími stroji a operátory může dojít k chybě způsobené strojem. výroba chybných součástí vás stojí čas, peníze i zákazníky.

Použití systému ballbar QC20 nabízí osvědčené řešení.

Nikdo nemá zájem na výrobě vadných součástí! Rozměrové a povrchové vady součásti mohou být důsledkem chybného nástroje, opotřebených vřeten nebo upevnění obrobku, avšak hlavní příčiny defektů lze obvykle připsat chybám polohování samotného stroje. Potíže bývají důsledkem geometrických chyb, dynamických chyb a vůle v posuvech stroje.

Řadu chyb lze často napravit během několika minut–postačí pouze znalost jejich druhu a místa výskytu. Není důležité, zda je váš stroj nový či starý–všechna zařízení mívají chyby. Tajemstvím výroby beze zmetků je znalost přesnosti a produkčních možností vlastních strojů; to pomáhá naplánovat výroby a v případě potřeby provést úpravy.

Tyto údaje se dříve zjišťovaly obráběcím testem (výrobou zkušebního dílce) s následnou kontrolou. Takový proces však byl časově náročný a poskytoval jen omezenou jistotu při obrábění dílců s geometrií, jež se od vzorového obrobku lišila.

Testování systémem ballbar QC20 poskytuje rychlé a spolehlivé hodnocení výkonu stroje pro identifikaci oblastí, které vyžadují nápravná opatření.

Výklad testování systémem ballbar

Volumetrický test ballbar QC20

Výhody pro každého

Výroba/Koupě

 • Porozumějte skutečným možnostem stroje a vyberte si pro každou práci ten správný stroj.
 • Dosáhněte výrobní tolerance, snižte nebo eliminujte zmetky, opravy a časově náročné procesy nastavování a kontroly.
 • Vyhodnoťte si nové stroje ještě předtím, než je zakoupíte.
 • Proveďte vyhodnocení před ukončením jejich instalace.

Údržba

 • Rychle identifikujte problémy; není nutné hned stroje rozebírat, abyste zjistili, zda je něco nesprávně.
 • Vyhodnoťte strategie oprav a jejich výsledky, ještě než začnete.
 • Zaveďte programy plánované údržby pravidelnou kontrolou přesnosti stroje.
 • Minimalizujte potřebu „přivolávat“ specialistu a zkontrolujte si, zda dodavatel problém opravdu odstranil, ještě než odejde.

Servis

 • Všechny výhody jako pro „údržbu“ plus ...
 • Snížené náklady na záruční opravy díky lepší diagnostice.
 • Zvýšení produktivity servisního týmu díky kratší době strávené na pracovišti (v důsledku rychlejší diagnostiky).
 • Spokojenější zákazníci, protokoly o testech jsou hmatatelným dokladem jakosti služby.

Kvalita

 • Můžete splnit normy pro řízení kvality (např. ISO 9000).
 • Kalibrace zařízení jsou sledovatelné podle národních standardů.
 • Ještě před expedicí zajistěte, aby zařízení odpovídalo uznávaným normám (výrobci obráběcích strojů).
 • Začleňte testy systémem ballbar QC20 do vašeho systému zajištění kvality.

Jednoduchá implementace a nákladová efektivita

QC20 ballbar s adaptérem pro malé poloměry

Jednoduchý test se 3 různými provozními režimy, odpovídající vašim potřebám a úrovni kvalifikace obsluhy či oprávnění, plus autodiagnostický software znamenají, že získáte užitečné informace a nejenom data!

Vyčerpávající uživatelská příručka je koncipována tak, abyste získali maximální užitek ze systému ballbar QC20. Společnost Renishaw může poskytnout školení ve svých vysoce kvalitních školicích střediscích nebo přímo u zákazníků.

Vše, co k zahájení testování potřebujete, obsahuje jeden malý kufřík. Ke spuštění testů a úspoře peněz postačí už jen přenosný počítač.

Pravděpodobně se jedná o jednu z nákladově nejefektivnějších investic, kterou můžete pro provoz a údržbu svých CNC obráběcích strojů učinit. Nízké nejsou jenom investice do systému, ale také nároky na školení, implementaci a trvalé provozní náklady. Proto jeho výhody přetrvávají.

Prozkoumejte ballbar QC20

Více informací o školicích kurzech

Osvědčené použití a celosvětové uznání

Test systémem ballbar je uznáván nejenom hlavními mezinárodními standardy, ale lze jej také použít pro celkové postupy zajištění shody s požadavky kvality při výrobním procesu, ale také jako objektivní test pro samotný CNC stroj.

Systémy ballbar QC20 jsou používány tisíci podniků po celém světě, včetně výrobců obráběcích strojů, dodavatelů údržby a oprav u koncových uživatelů v letectví, automobilové výrobě a obecném strojírenství. Všechny malé i velké podniky mají jedno společné: poznání, že znalost a sledování možností vlastních obráběcích strojů přinesly zlepšení celkových hospodářských výsledků.

Dobrozdání zákazníků

Podívejte se, jak naši zákazníci používají ballbar QC20 pro zdokonalení měřicích postupů.

Znalosti možností stroje ještě před zahájením obrábění umožňuje minimalizovat zmetkovitost a prostoje stroje. To umožňuje vysokou kvalitu dílců a produktivitu při udržení nízkých výrobních nákladů. A právě to vše přináší štíhlá výroba (Lean Manufacturing) - vyšší finanční efekt.

Nemcomed (USA)

Díky ballbaru společnosti Renishaw jsme znovu oživili nevyužitý CNC obráběcí stroj v našich dílnách. BAE Systems nyní těží z významného zvýšení produktivity a kvality.

BAE Systems (UK)

Informace o produktech