Přeskočit navigaci

Výklad testování systémem ballbar

Popularita testování systémem ballbar byla postavena na základě jednoduchosti testu, rychlosti použití a velkého množství vygenerovaných kvantitativních dat.

Jak funguje ballbar test?

Teoreticky platí, že pokud na CNC stroji naprogramujete kruhovou dráhu a přesnost polohování stroje byla dokonalá, pak by kruhová dráha stroje přesně odpovídala naprogramované kruhové dráze. V praxi ale mnoho faktorů geometrie stroje, řídicí systém a opotřebení může způsobit, že se poloměr kruhu od naprogramovaného kruhu odchýlí.

Pokud byste mohli přesně změřit skutečnou kruhovou dráhu a srovnat ji s naprogramovanou dráhou, získali byste měřítko přesnosti obráběcího stroje.

To je základem testování teleskopickým systémem ballbar a systémem ballbar QC20 společnosti Renishaw.

Výhody testování systémem QC20 ballbar

Testování ballbarem QC20 má 3 jednoduché kroky

Nastavení

 • Připojení systému ballbar QC20 je díky připojitelnosti Bluetooth jednoduché. Příprava testu se softwarem Ballbar 20 je rychlá a jednoduchá, protože software vede operátora všemi kroky. K dispozici je 'generátor programu součástí', který pomáhá nastavovat odpovídající program v obráběcím stroji.
 • Výkonná správa souborů nabízí hledání a rychlý přístup k existujícím testům.
 • Středový čep je umístěn na stolu stroje. Pomocí stavěcí koule, dodané v soupravě QC20 ballbar, se vřeteno přesouvá do referenčního bodu a jsou nastaveny "nulové" souřadnice testu.
 • Vřeteno se pohybuje do počáteční polohy testu a systém QC20 ballbar je upevněn mezi dva kinematické magnetické klouby.
 • Pro spuštění testu je třeba připravit jednoduchý program pro kruhovou interpolaci s příkazy G02 a G03.

Snímání dat: Testování 360°

 • 'Klasický' test vyžaduje, aby obráběcí stroj projel dráhu dvou po sobě jdoucích kružnic; jednu po směru hodinových ručiček, druhou proti směru hodinových ručiček.
 • V praxi je přidán doplňkový oblouk před a za testovací kružnici, který umožní zrychlení a pak zpomalení obráběcího stroje.
 • S pomocí prodlužovacích tyčí lze vybrat testovací poloměr tak, aby odrážel velikost stroje a citlivost na specifické problémy (např. kružnice s velkým poloměrem jsou lepší pro zdůraznění chyb geometrie stroje, zatímco menší kružnice jsou citlivější na neshody serv nebo zpoždění).
 • Záznam dat je zobrazen na obrazovce živě, takže mnoho chyb nebo problémů lze detekovat v průběhu testování a případně zastavit test bez plýtvání časem (to je důležité, pokud provádíte test velkého poloměru s pomalým přísuvem).

Snímání dat: Testování částečného oblouku 220°

Před spuštěním otestujte ballbar QC20 roviny kolmé na standardní testovací rovinu X-Y pomocí speciálních testovacích závěsů a přemístěním středového závěsu. Nyní můžete provést testy ve 3 ortogonálních rovinách bez přesunutím středového čepu.

Tajemství spočívá ve schopnosti systému ballbar QC20 přejet po dráze omezeného oblouku (220°) ve dvou rovinách. To vede k modifikované analýze testu pro daný oblouk, ale stále také dosahuje celkové hodnoty kruhovitosti pro daný test.

Pokud všechny tři testy provedete okolo jednoho bodu, bude možné použít zprávu volumetrické diagnostiky v softwaru Ballbar 20, což poskytuje další informace, a to rychleji, než tomu bylo u předchozích systémů.

Analýza a diagnostika dat

Volumetrický test se softwarem Ballbarem 20
 • Uživatel má možnost volby několika formátů zpráv podle mezinárodních norem (např. ISO, ASME) a komplexní diagnostiku Renishaw (včetně volumetrické analýzy) s několika různými náhledy obrazovek a odkazy na příručku s nápovědou.
 • Tyto zprávy udávají hodnotu jednoho celkového ukazatele polohování stroje, např. odchylky kruhovitosti.
 • Mnoho zpráv, které lze přizpůsobit, může poskytovat hloubkovou diagnostiku chyb obráběcích strojů; a to vše na základě jednoho testu.
Další informace o softwaru Ballbar 20

Informace o produktech