Přeskočit navigaci

Certifikáty o shodě pro odměřovací systémy Renishaw

Vyberte si v níže uvedeném seznamu a tabulce požadovaná data kompatibility:
VýrobkyCEWEEE příručka k likvidaci zařízení
Vyspělý diagnostický nástrojEU2018-029PD-6195-9449
Diagnostické vybavení ATOM™ECD2016-23

PD-9693-9713

Kabelem připojené čtecí hlavy ATOMECD2016-21

PD-9693-9713

Čtecí hlavy FPC ATOMECD2016-22

PD-9693-9713

B2B ACiEU2017-167 
Čtecí hlavy EVOLUTE™ECD2016-27

PD-6183-9120

RESOLUTE™ a DRIVE-CLiQECD2016-26

PD-9553-9819

RESOLUTE™ funkční bezpečnost a DRIVE-CLiQEU2017-186 
QUANTiC™EU2018-005PD-9417-914
RGH20ECD2016-28

PD-9541-9095

RGH22ECD2016-29

PD-9541-9095

RGH24ECD2016-30

PD-9541-9095

RGH25ECD2016-31

PD-9541-9095

RGH34ECD2016-34

PD-9541-9095

RGH40ECD2016-35

PD-9541-9095

RGH41ECD2016-36

PD-9541-9095

RGH45ECD2016-37

PD-9541-9095

Ri interfaceECD2016-25

PD-9693-9713

Ti interfaceECD2016-24

PD-9693-9713

Čtecí hlavy, interface, příslušenství TONiC™ECD2016-41

PD-9653-9466

Čtecí hlavy, interface, příslušenství SiGNUM™ECD2016-44

PD-9572-9130

Čtecí hlavy VIONiC™ECD2016-42

PD-6195-9306

EC prohlášení o shodě

Označení CE vyžaduje, aby bylo pro každý výrobek připraveno EC prohlášení o shodě. Prohlášení pro každý odměřovací systém je v této tabulce. (Stupnice nepodléhají požadavkům na označení CE, takže žádná prohlášení o shodě k měřítkům nejsou k dispozici.) 

RoHS

Nová RoHS směrnice 2011/65/EU vyžaduje, aby všechny odměřovací systémy byly k 22. červenci 2017 v souladu s touto směrnicí. Všechny odměřovací systémy jsou v souladu s RoHS, což je vidět z certifikátů CE v této tabulce. Jestliže potřebujete certifikát RoHS pro určitou variantu produktu, kontaktujte prosím EPD.Compliance@Renishaw.com.

WEEE

Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických odpadů (WEEE) vyžaduje, aby byly na vyžádání k dispozici pokyny pro recyklování produktu. Pokyny pro recyklování jsou uvedeny v této tabulce.

Bezpečnostní list materiálu

Viz RGG-2 2 Bezpečnostní listy adhezivních materiálů.

Funkční bezpečnost pro řadu SiGNUM

Systém analogových snímačů SiGNUM byl certifikován institutem DGUV dle ISO13849-1:2008 jako vhodný pro použití v aplikacích až do výkonové úrovně d (PLd). 

Pro informace o funkční bezpečnosti jiných systémů snímačů, kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.

Funkční bezpečnost pro řadu RESOLUTE

Odměřovací systém RESOLUTE FS Siemens DRIVE-CliQ byl certifikován v CSA Sira, referenční certifikační číslo FSP16008/00, dle ISO 13849:2015, jako vhodný pro použití v aplikacích vyžadujících výkonovou úroveň až d (PLd) a dle IEC 61508:2010 / IEC 61800-5-2:2007. Pro informace o funkční bezpečnosti jiných systémů snímačů, kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.

Konfliktní minerály, REACH, Green Procurement Standard a další směrnice a standardy

Kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.

ISO 9001

Systém a procedury zabezpečení kvality společnosti Renishaw jsou prověřeny v souladu s mezinárodně uznávaným standardem kvality ISO 9001. Certifikát registrace EN ISO 9001společnosti Renishaw, který vydal BSI Management Systems nese logo akreditace UKAS. To je pro vás záruka, že společnost Renishaw nejenom postupuje podle standardů ISO, ale že byla rovněž prověřena a certifikována kompetentní organizací s akreditací UKAS. Akreditace UKAS je uznávaná národními certifikačními orgány v mnoha zemích na celém světě. Potřebujete-li více informací, kontaktujte EPD.Compliance@Renishaw.com.