Přeskočit navigaci

Obrobkové sondy pro obráběcí stroje

Snímací systémy Renishaw jsou řešením pro zvýšení produktivity obráběcích strojů.

Snímací systémy pro CNC obráběcí centra a soustruhy jsou určeny k identifikaci a ustavení obrobku, aktivní kontrolu rozměrů obrobku v průběhu obrábění, monitorování stavu povrchu obrobku a ověření konečných rozměrů hotového dílce před vyjmutím ze stroje.

Výhody použití kontrolních sond Renishaw

Ustavení obrobku před obráběním

Použití sond snižuje náklady na drahé upínače a na ruční ustavení obrobku číselníkovými úchylkoměry. Sondy, upínané na obráběcích centrech do vřetene a na soustruzích do nástrojových hlav, přinášejí následující výhody:

  • Snížení doby prostojů stroje
  • Automatické ustavení obrobku, natočení souřadného systému nebo polohování rotační osy
  • Vyloučení chyb ručního ustavování
  • Snížení počtu zmetků
  • Zvýšení produktivity a flexibilita velikosti dávek

Kontrola rozměrů prvků na stroji

Obrobkové sondy lze používat také pro měření během obráběcího cyklu a pro kontrolu prvního kusu výrobní dávky. Ruční měření příliš závisí na dovednosti obsluhy a měření mimo stroj je spojeno s obtížnou manipulací. Měření na stroji přináší tyto výhody:

  • Automatická korekce chyb během obráběcího cyklu
  • Zvýšená jistota v bezobslužných provozech
  • Adaptivní obrábění zajišťující zpětnou vazbu procesu a minimalizaci odchylek
  • Automatická korekce nastavení po proměření prvního kusu
  • Snížení prostoje stroje čekajícího na výsledky kontroly prvního kusu

Zjistěte více