Přeskočit navigaci

Obrobkové sondy pro obráběcí stroje

Výhody při ustavování obrobku

Použití sond snižuje náklady na drahé upínače a na ruční ustavení obrobku číselníkovými úchylkoměry. Sondy, upínané na obráběcích centrech do vřetene a na soustruzích do nástrojových hlav, přinášejí následující výhody:

  • Snížení doby prostojů stroje.
  • Automatické ustavení obrobku, natočení souřadného systému nebo zapolohování rotační osy
  • Vyloučení chyb ručního ustavování.
  • Snížení počtu zmetků.
  • Zvýšení produktivity a flexibility.

Výhody při měření obrobku

Obrobkové sondy lze používat také pro měření během obráběcího cyklu a pro kontrolu prvního kusu výrobní dávky. Ruční měření příliš závisí na dovednosti obsluhy a měření mimo stroj je spojeno s obtížnou manipulací. Měření na stroji přináší tyto výhody:

  • Automatická korekce parametrů programu dle naměřených výsledků.
  • Zvýšená jistota při bezobslužném obrábění.
  • Zpětná vazba při adaptivním obrábění a minimalizace odchylek procesu.
  • Automatická korekce parametrů po proměření prvního kusu.
  • Snížení prostojů stroje při čekání na výsledky kontroly prvního kusu.

Zakázková řešení

Tým Zákaznická řešení na míru vašim požadavkům.