Přeskočit navigaci

Zlepšete Váš výrobní proces

Zlepšete parametry Vašeho výrobního procesu za pomoci našich specialistů. Dostanete Vaši výrobu pod kontrolu a zvýšíte zisk.

  • Větší výrobní kapacita vašich stávajících strojů
  • Větší automatizace a menší počet zásahů obsluhy
  • Nižší náklady na opravy zmetků
  • Větší výrobní kapacita pro více zakázek

Vypořádejte se s nahodilými chybami dříve než vzniknou …

Nahodilé chyby v procesu brzdí Vaši konkurenceschopnost a snižují Váš zisk. Způsobují ztráty produktivního času a neefektivitu. Vedou k vysokým nákladům na jakost a k potřebě vyššího počtu pracovníků. Končí pozdními dodávkami výrobků a špatnou sledovatelností procesu.

Tajemství konzistentního, automatizovaného a produktivního obrábění je pochopit, kde chyby vznikají a vypořádat se s nimi dříve než se objeví.

Productive Process Pyramid™ je koncept společnosti Renishaw, v jehož rámci lze za podpory inovativních technologií, osvědčených metod a odborné podpory identifikovat a řídit odchylky a proměnlivosti procesů ve Vaší firmě. Společnost Renishaw vám může pomoci uskutečnit vaši vizi bezobslužného výrobního provozu ovládaného stisknutím jediného tlačítka.

... a získejte mnohem víc

  • Dosáhněte větší výrobní kapacity stávajících strojů
  • Zvyšte automatizaci a snižte počet zásahů obsluhy
  • Snižte množství opravovaných dílů a zmetků
  • Zkraťte výrobní časy
  • Zlepšete vaše výrobní možnosti a zlepšete kontrolu nad výrobním procesem
  • Kontrolujte náklady a zvyšte zisk

Productive Process Pyramid™

Koncept Productive Process Pyramid™ ukazuje výrobní proces jako postupně budované vrstvy opatření realizovaných v jednotlivých fázích procesu. Cílem je systematicky odstraňovat proměnlivost z výrobních procesů, zvyšovat výkon, maximalizovat shodu a eliminovat lidské chyby zasahující do procesu.

Čtyři vrstvy

Seznamte se s jednotlivými vrstvami Pyramidy a objevte klíč k předvídatelné a produktivní výrobě.

Příprava výroby

Pyramida produktivního procesu™ - Příprava výroby

Vrstva Příprava výroby je zaměřena na stabilitu prostředí, ve kterém bude obrábění probíhat. Tato vrstva zahrnuje opatření pro optimalizaci parametrů a monitorování výkonu výrobního stroje.

Jedná se o preventivní opatření zaměřená na eliminaci neočekávaných vlivů, které by mohly způsobit nahodilé chyby.

Nastavení procesu

Pyramida produktivního procesu™ - Nastavení procesu

Vrstva Nastavení procesu se zabývá zdroji nahodilých chyb, kterými jsou například poloha obrobku, opotřebení nástrojů a posunutí nulového bodu, které mohou zapříčinit výrobu neshodných dílů.

Jedná se o prediktivní opatření aplikovaná před započetím obrábění při seřízení soustavy stroj-obrobek-nástroj.

Řízení během procesu

Pyramida produktivního procesu™ - Aktivní zpětná vazba

Vrstva aktivní zpětné vazby zahrnuje činnosti a akce prováděné v průběhu obrábění. Tato opatření automaticky vytvářejí odezvu na stav materiálu, na akutní odchylky od očekávaných rozměrů nebo na jiné neočekávané stavy procesu.

Jedná se o aktivní opatření zaměřená na kontrolu parametrů v průběhu obrábění.

Kontrola hotového výrobku

Pyramida produktivního procesu™ - Kontrola hotového výrobku

Vrcholkem Pyramidy je kontrola hotového výrobku. Opatření jsou zaměřena na kontrolu procesu, proměření vyrobeného dílu a zaznamenání výstupních informací.

Jedná se o informativní opatření prováděná po skončení obrábění.

Řízení procesu

Každá vrstva pyramidy obsahuje řadu opatření, která přispívají k eliminaci možných rizik vedoucích k proměnlivosti procesu obrábění.

Aktivity při řízení procesu

Dokumenty