Přeskočit navigaci

Kontrolní systém Equator™ 500

Kontrolní systém Equator™ 500 - všestranné měření v dílenském prostředí a inteligentní řízení výroby větších dílců

Větší systém Equator 500 umožňuje měření větších dílců v pracovním rozsahu o průměru 500 mm a výšce až 400 mm.

Oba kontrolní systémy Equator 300 a 500 jsou přesné v teplotním rozsahu 5 ºC až 50 ºC při jakýchkoliv teplotních změnách a dosahují rychlostí skenování přes 200 mm/s.

Jsou kompatibilní se softwarem Organiser pro snadnou ruční obsluhu, softwarem EZ-IO pro automatizaci a softwarem IPC (inteligentní řízení procesu) pro aktualizaci korekcí nástrojů na CNC obráběcích strojích.

Větší rozsah měření

Equator 500 má při použití skenovacího modulu SM25-2 rozsah měření 500 mm na průměru v rovině XY a 250 mm v ose Z. Skenovací modul SM25-3 rozšiřuje prostor na 400 mm v ose Z, což umožňuje použít doteky délky až 200 mm a dosažení většího množství měřených prvků. Na základnu systému Equator 500 lze umístit dílce a upínací přípravky o celkové hmotnosti až 100 kg.

Mezi typické aplikace patří výroba převodovek a odlitků motorových skříní osobních i nákladních automobilů, dílce hnací soustavy, jako jsou ojnice a skříně diferenciálů, odlitky náprav, lisované dílce, ventily a čerpadla.

Equator 500 – obrázek pracovního rozsahu

Přesnost při rychlých změnách teploty, nyní v rozsahu přes 45 ºC

Klimatické podmínky se mohou měnit v důsledku změn denních nebo sezónních teplot. Například časně ráno v chladné dílně se bude teplota zvyšovat jak působením vnějších podmínek, tak zahříváním strojů. Systém Equator se s tím vyrovnává technikou remasterování, což znamená, že přesné měření může začít hned s prvním vyrobeným dílcem a bude pokračovat bez ohledu na změny okolních podmínek.

Nový Equator 500 - vedle Equatoru 300


Automatická aktualizace korekcí nástrojů přímo ze systémů Equator 300 a 500

Řada systémů Equator je kompatibilní s novým softwarem IPC, který umožňuje trvalé sledování a automatické korekce obráběcích operací, udržování rozměrů obráběných dílců blízko jmenovitých hodnot a v rámci stanovených limitů pro řízení procesu. Tyto korekce procesu zvyšují kvalitu dílců, výrobní možnosti a snižují zmetkovitost. Možnost umístění kontrolního systému Equator ve výrobním provozu umožňuje seřízení procesu přímo v místě výroby v reálném čase. Tím dochází k odstranění časových prodlev a snížení nároků na kontrolu hotového dílu. Kontrolní systém Equator je možno připojit buď k jednomu, nebo několika řídicím systémům CNC obráběcích strojů současně.

Nový Equator 500 - Probíhá aktualizace IPC vedle Equatoru 300

Více informací

  • Brožura:  Kontrolní systémy Equator™ Brožura: Kontrolní systémy Equator™