Přeskočit navigaci

Ještě přesnější měření rovnoběžnosti (paralelity) loží obráběcích strojů pomocí laserového systému XK10

Srpna 2021

Společnost Renishaw uvádí na veletrhu EMO Milano 2021 na trh novou verzi softwaru pro laserový vyrovnávací systém XK10. Nové funkce umožňují uživatelům provádět ještě přesnější nastavení rovnoběžnosti loží strojů. Dosahovaná přesnost vysoce převyšuje možnosti tradičních metod měření.

XK10 vyrovnávací laserový systém poskytuje rychlé, přesné a efektivní nástroje pro měření přímosti, kolmosti, rovnoběžnosti, a rovinnosti. Umožňuje komplexní vyrovnání stroje včetně vyrovnání vřetene a vyrovnání souososti vícevřetenových strojů. XK10 představuje výkonný nástroj pro diagnostiku potenciálních chyb po modernizaci stroje. S výhodou jej lze využít jako součást pravidelné údržby.

Tradiční metoda měření rovnoběžnosti vedení strojů spočívá v použití přesných pravítek, úhelníků, elektronických libel a úchylkoměrů. Tato metoda je časově náročná a náchylná k chybám, protože měření je zaznamenáváno ručně. Laser XK10 dříve měřil pouze dva body na každém vedení a vypočítal vzájemný úhel přímek proložených těmito body.

Andy Deacon, manažer pro kalibrační produkty ve společnosti Renishaw, vysvětluje: „Nová verze softwaru umožňuje provádět měření v mnoha bodech každého vedení. Výhodou měření rovnoběžnosti z vyššího počtu bodů je, že výsledky přímo poskytují vyhodnocení přímostí jednotlivých vedení. Rovnoběžnost mezi vedeními lze potom stanovit pohledem na rozdíl v přímosti v každém bodě, což poskytne přesnější představu než měření jediného celkového úhlu mezi vedeními.“

Andy pokračuje: „Velkou výhodou přístroje XK10 je variabilní upínání, které zkracuje seřizovací čas. Optika pro měření rovnoběžnosti je navržena přesně pro tuto aplikaci. Magnetický referenční držák navíc umožňuje měřit i ta vedení, která ještě nejsou osazena vodicími lištami.“

Kalibrační produkty společnosti Renishaw, včetně laserového interferometru XL-80, ballbaru QC20-W a víceosého kalibrátoru XM-60, jsou nezbytné nástroje pro získání většího pochopení schopností stroje. Díky pravidelné údržbě a kontrolám stavu stroje a určením zdrojů jakýchkoliv chyb můžete minimalizovat čas a náklady na údržbu a zaměřit se na hodnotnou preventivní práci. Software CARTO poskytuje aplikace pro sběr dat, analýzu a kompenzaci, což zjednodušuje postupy monitorování a zlepšuje polohovou přesnost.

Další informace o XK10 vyrovnávacím laserovém systému vám poskytneme na veletrhu EMO Milano ve dnech 4.–9. října 2021 nebo na adrese www.renishaw.cz/xk10

Dokumenty ke stažení

Chcete-li získat více obrázků, videí nebo informací o společnosti Renishaw a jejích produktech, navštivte náš mediahub.