Přeskočit navigaci

QC20 ballbar

Průmyslový standard pro rychlé, jednoduché a účinné ověření obráběcího stroje.

Testování systémem ballbar QC20 nabízí významné výkonové a provozní přednosti.

Ballbar představuje jednoduchý a rychlý způsob kontroly přesnosti polohování CNC obráběcích strojů podle mezinárodních norem (např. ISO, ANSI/ASME, atd). Uživatelům umožňuje testovat a sledovat stav jejich strojů a rychle diagnostikovat problémy vyžadující nápravu. Rovněž identifikuje zdroje chyb, které je způsobují.

Pravidelné testování obráběcích strojů systémem ballbar QC20:

 • zaručuje přesnost součástí vyráběných na vašich CNC strojích,
 • snižuje prostoje, zmetkovitost a náklady na kontrolu strojů,
 • pomáhá k souladu provozních parametrů stroje s normami řízení jakosti,
 • na základě zjištěných faktů umožňuje provádět prediktivní údržbu.

Proč používat systém Renishaw ballbar QC20?

Znalosti možností stroje ještě před zahájením obrábění umožňuje minimalizovat zmetkovitost a prostoje stroje. To umožňuje vysokou kvalitu dílců a produktivitu při udržení nízkých výrobních nákladů. A právě to vše přináší štíhlá výroba (Lean Manufacturing) - vyšší finanční efekt.

Nemcomed (USA)

Co je QC20 ballbar?

QC20 ballbar

Komponenty tvořící ballbar QC20:

 • ballbar QC20 (velmi přesný teleskopický lineární snímač s dvojicí přesných koulí na obou koncích)
 • dva přesné magnetické držáky, z nichž jeden je připevněn ke stolu stroje a druhý k vřetenu stroje nebo vřeteníku.

Za provozu jsou koule snímače kinematicky uloženy v magnetických držácích. Díky tomuto uspořádání je ballbar schopen měřit i drobné změny poloměru naprogramované kruhové dráhy kolem držáku umístěného na stole stroje.

Nasnímaná data jsou odeslána do počítače, ve kterém software Ballbar 20 vypočítá celkové hodnoty přesnosti (kruhovitost, odchylka kruhovitosti) v souladu s mezinárodními normami nebo vlastními analytickými přehledy Renishaw. Tento protokol využívá jedinečnou matematickou analýzu souboru hodnot pro diagnostikování mnoha dalších individuálních chyb stroje. Data jsou zobrazena graficky a také v číselném formátu.

Výhody testování systémem ballbar

 • Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje provoz bez přívodního kabelu. Bezdrátové měření lze provádět při zavřených dvířkách pracovního prostoru a snižuje možnost poškození systému.
 • Hardware a software umožňující měření na části kruhové dráhy v rozsahu 220 (partial arc test). To poskytuje vyšší flexibilitu testování:
  • Zdokonalené kontroly osy Z (bez požadavku na jakékoliv upínací přípravky).
  • Kontroly strojů s omezeným pojezdem v některých osách (typicky osa Z na obráběcích centrech a osa X u soustruhů).
  • Schopnost otestovat 3 roviny z jednoho nastavení, použití testů 'částečného oblouku' (partial arc) pro 2 z testů a stávající 'volumetrická analýza'.
 • Rychlejší snímání dat zdokonaluje přesnost analýzy prováděné na malých poloměrech nebo prováděných při vysokých rychlostech posuvu.
 • Zdokonalený Ballbar 20 obsahuje funkce pro rozšířené kontroly a podrobné analytické přehledy pro diagnostiku chyb stroje.

Zjistěte více informací o testování ballbar

Způsobilost k testování

Souprava ballbar QC20 obsahuje ballbar o délce 100 mm a prodlužovací nástavce v délkách 50, 150 a 300 mm. Po sestavení ballbaru s různými kombinacemi prodlužovacích nástavců lze provádět testy o poloměru 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 a 600 mm. S dalšími prodlužovacími nástavci lze testovat až do poloměru 1350 mm.

Kulové držáky umožňují provádění přídavných testů 'částečného oblouku‘ 220° v rovinách procházejících osou středového otočného čepu. To umožňuje rychlé provádění testů ballbar ve třech ortogonálních rovinách bez nutnosti přemístění držáku středové kuličky. Jsou-li prováděny testy částečného oblouku (partial arc) s poloměrem větším než 150 mm, je požadováno běžné upnutí.

Kalibrátor ballbar zdokonaluje analýzu testu. Umožňuje měření absolutních hodnot pro kontrolu chyb a rychlé ověřování nominální správnosti odměřování ballbaru.

Výsledky testování ballbar mohou být použity ve funkci reportu volumetrické analýzy v rámci softwaru Ballbar 20 se zárukou, že všechna data byla shromážděna okolo stejného bodu.

Ballbar QC20 lze použít ve spojitosti s Ballbar Trace, což je softwarový balík pro sběr dat v určeném časovém období, který je pro stávající uživatele bezplatný. To nabízí větší flexibilitu s mnoha novými aplikacemi, včetně kalibrace 5osých strojů (dle ISO 10791--6) a statického monitorování.

Dobrozdání zákazníků

Podívejte se, jak naši zákazníci používají náš ballbar QC20 pro zdokonalení měřicích postupů.

Testování systémem ballbar QC20, které je nedílnou částí kontroly stavu obráběcího stroje, pomáhá nejenom zajistit konzistentní shodu dílců, ale umožňuje také vrátit delší dobu odstavený obráběcí stroj do plně provozního stavu.

Použití diagnostického softwaru ballbar pro automatickou interpretaci výsledků a diagnostických chyb rovněž účinně osvobozuje operátory strojů od nutnosti zjišťovat od začátku skutečný význam dat, místa výskytu problémů a způsob jejich nápravy. To umožňuje velké úspory času při výrobě součástí.

BAE Systems, UK


Systémy ballbar nám velice pomohly. Od doby, kdy jsme začali používat systémy Renishaw ballbar QC20 se nám podařilo snížit zmetkovitost o více než třicet procent. To vše je výsledkem provádění preventivní údržby. Je důležité si uvědomit, že křemík je nákladný materiál, což významně přispívá k poměru nákladů koncových produktů. Jejich snížení znamená růst jak zisku, tak i konkurenceschopnosti.

Systémy ballbar QC20 také používáme pro analýzu každého kusu strojního vybavení, ke tvorbě reportů a rozdělení strojů do kategorií vysoká, střední a nízká na základě celkového výkonu a efektivity. To nám při přijímání zakázek rovněž usnadňuje systematickou alokaci práce na nejvhodnější stroje a tím zvyšovat celkovou efektivitu výroby.

Kumkang Quartz Co., Ltd, Korea (South)


Informace o produktech