Přeskočit navigaci

Doteky pro měřicí sondy

Společnost Renishaw nabízí široký sortiment přesných doteků a příslušenství.

Kompletní nabídka doteků pro všechny aplikace

Pro zajištění maximální přesnosti měření lze naše doteky používat na souřadnicových měřicích strojích, obráběcích strojích, skenovacích sondách a měřicím systému Equator™ společnosti Renishaw, jakož i na snímačích jiných výrobců.

Co je dotek?

Dotek je součást měřicího systému, který zprostředkovává kontakt mezi součástí a sondou a způsobuje sepnutí v mechanismu sondy. Signál, který je přitom generován, umožňuje provedení vlastního měření. Typ a velikost použitého doteku je dána měřenou vlastností. Nejdůležitějšími vlastnostmi však zůstávají maximální tuhost doteku a dokonalá tvarová úchylka kuličky.

Přesnost závisí na správném doteku

Úspěšnost měření do značné míry závisí na schopnosti doteku sondy dosáhnout k měřenému prvku a na přesnosti zaznamenání bodu kontaktu. Společnost Renishaw využívá svých zkušeností z oblasti konstrukce měřicích sond pro vývoj kompletního sortimentu doteků jak pro souřadnicové měřicí stroje, tak pro obráběcí stroje, s cílem poskytnout uživatelům nejvyšší možnou přesnost.