Přeskočit navigaci

Výzkum a vývoj

Společnost Renishaw je oddána výzkumu a inovacím.

Dlouhodobý závazek: výzkum a vývoj byl vždy srdcem našeho podnikání. Do výzkumu a vývoje zpravidla investujeme 14% až 18% obratu tržeb, abychom si zachovali vedoucí pozici v různých technologiích.

Výzkum a vývoj - dlouhodobý závazek

Pro společnost Renishaw byl výzkum a vývoj vždy srdcem našeho podnikání. Zpravidla investujeme okolo 14% - 18% obratu tržeb do výzkumu a vývoje, abychom si udrželi vedoucí postavení v našich různorodých technologiích. Jak říká Sir David McMurtry, předseda představenstva a výkonný ředitel, „inovace je v srdci všeho, co děláme jako podnik, od výrobků, které vyrábíme, procesy používané při jejich vývoji a výrobě, po způsob, jakým sloužíme našim zákazníkům”.

Použití hlavních silných stránek v nových odvětvích

inVia Konfokální Ramanův mikroskop

Technologie Ramanovy spektroskopie, která je široce využívána v různorodých oblastech jako je farmakologie, forenzní věda, výroba polovodičů a chemický průmysl, nyní také pomáhá podpořit rozšíření výrobního programu společnosti Renishaw do oblasti zdravotní péče, kde vyvíjíme technologie detekce stopových úrovní založených na využití povrchově vylepšeného rezonančního Ramanova rozptylu (SERRS - Surface-Enhanced Resonance Raman Scattering) pro vývojové aplikace. To však bylo možné pouze úspěšným spojením dvou různých technologií, které vyplynuly z výzkumných projektů na univerzitě Strathclyde (SERRS) a univerzitě Southampton (podklad Klarite).

Pokročilé souřadnicové měření

Měřidlo ozubení REVO

Dalším aktuálním obchodním úspěchem je naše pětiosá měřicí hlavice REVO® pro souřadnicové měřicí stroje (CMM), která získala čtyři mezinárodní ocenění za inovaci.

Za deset let vývoje jsou významnými komponenty optické snímače, kde společnost Renishaw značně využila schopnost univerzity Heriot-Watt realizovat mikroskopickou výrobu optiky.

Avšak, jak vysvětluje McFarland, „Podobně jako Ramanova spektroskopie, výrobek REVO je dalším příkladem toho, jak je často chybné přemýšlet o časových plánech výzkumných projektů, co se týká doby od počáteční koncepce ke komerčnímu využití - pro podnik je to vše o úspěšném komerčním využití, které může trvat dalších pět let po uvedení na trh, zejména v případě skutečně průlomového výrobku”. 

Dlouhodobé hledisko

Společnost Renishaw je zvyklá se dívat na konstrukční a vědecky založené projekty z dlouhodobého hlediska, avšak náš ředitel divize Group Engineering Geoff McFarland říká: „Vyžaduje to náruživou víru v maximální komerční životaschopnost technologie a schopnost zachovat klid, protože délka doby od uvedení technologie po uvedení na trh se pravidelně podceňuje”.

Dobrým příkladem tohoto tvrzení je naše technologie Ramanovy spektroskopie používaná k identifikaci složení a struktury materiálů, která byla původně vyvinuta společně s univerzitou Leeds v 80. letech minulého století.

Dlouho jsme se snažili ji převést z laboratorního prostředí na výrobek, který by se mohl úspěšně sériově vyrábět, a poté na skutečný komerční úspěch.

Tato víra však nyní byla splacena a když globální výrobu zasáhl v roce 2009 pokles, byla to naše jediná výrobní řada, která dále rostla.

Úloha univerzit

Společnost Renishaw má silný vztah s univerzitami v rámci našich výzkumných a vývojových programů. V naší hlavní řadě metrologických výrobků máme významné odborné znalosti v mechatronice, v níž rádi provádíme náš výzkum, a poté žádáme jiné organizace o podporu mimo tuto specializaci.

Proto jsme například v posledních letech spolupracovali s univerzitou Bath na výzkumu materiálů a s univerzitou Brunel na povlacích.

Geoff McFarland dodává: „Jen v současné době spolupracujeme s různými britskými univerzitami, s nimiž jsme budovali vztahy mnoho let. Zaměřujeme se na Velkou Británii, protože osobní kontakt je podle nás klíčový pro udržení zaměření a prosazení výzkumu za účelem nejlepšího obchodního zisku.”