Přeskočit navigaci

Příslušenství pro Ramanovu spektroskopii

Společnost Renishaw nabízí široký sortiment příslušenství, které umožní přizpůsobit Ramanův systém vašim požadavkům.

Optika pro soustředění světla

Volba nejvhodnějšího objektivu pro daný experiment je mimořádně důležitá, ať jde o mikroskop, vláknovou sondu nebo jiné prostředky dodávky světla. Je klíčem pro úspěšná Ramanova měření, protože určuje objem vzorkovaného materiálu a účinnost soustředění rozptýleného Ramanova světla. 

Buňky s definovaným prostředím

Společnost Renishaw dodává celou řadu buněk, umožňujících provádět in situ Ramanova a fotoluminiscenční měření v celé řadě přesně řízených prostředí, včetně:

  • buněk s řízenou teplotou
  • buněk s vysokým tlakem
  • elektrochemických buněk
  • vlhkých buněk
  • inkubátorů pro kultivaci buněk

Více informací