Přeskočit navigaci

Doteky společnosti Renishaw

Společnost Renishaw nabízí široký sortiment přesných doteků a příslušenství pro použití na obráběcích strojích, souřadnicových měřicích strojích a měřicích systémech Equator™.

Doteky společnosti Renishaw

Společnost Renishaw nabízí velmi přesné doteky pro vaše aplikace

Co je dotek?

Dotek je součást měřicího systému, který zprostředkovává kontakt mezi součástí a sondou a způsobuje sepnutí v mechanismu sondy. Signál, který je přitom generován, umožňuje provedení vlastního měření. Typ a velikost použitého doteku je dána měřenou vlastností. Nejdůležitějšími vlastnostmi však zůstávají maximální tuhost doteku a dokonalá tvarová úchylka kuličky.

Přesnost měření zavisí na správném doteku

Úspěšnost měření do značné míry závisí na schopnosti doteku sondy dosáhnout k měřenému prvku a na přesnosti zaznamenání bodu kontaktu. Společnost Renishaw využívá svých zkušeností z oblasti konstrukce měřicích sond pro vývoj kompletního sortimentu doteků jak pro souřadnicové měřicí stroje, tak pro obráběcí stroje s cílem poskytnout uživatelům nejvyšší možnou přesnost.

Přísné standardy

Dříky doteků Renishaw jsou vyráběny na CNC obráběcích strojích v souladu s přísnými standardy. Veliká péče je věnována zajištění maximální tuhosti dosedacích ploch, zatímco hmotnost doteku je optimalizována pro nabídku sond Renishaw.

Výkon sondy může být snadno znehodnocen použitím doteku se špatnou geometrií kuličky, špatným umístěním kuličky, špatným závitovým upevněním nebo nevhodnou konstrukcí, umožňující nadměrný průhyb během měření. Pro zajištění integrity získávaných dat dbejte na použití doteku z ucelené řady originálních výrobků doteků Renishaw. 

Možnosti objednání

Použijte náš web shop 24/7 pro online objednávku. Objednávejte online nebo kontaktujte náš lokální prodejní tým.

Pokud nemůžete najít dotek, který požadujete, navštivte stránku doteky na zakázku a pošlete nám váš požadavek prostřednictvím formuláře speciálního provedení doteku na zakázku.