Přeskočit navigaci

Aditivně vyráběné doteky

Výroba složitých součástí vyžaduje zakázková řešení s použitím aditivně vyráběných doteků (AM).

Proč používat aditivní výrobu pro zakázkové doteky?

Aditivní technologie 3D tisku kovů je všestranná a výkonná technologie pro tvorbu dílců u nichž nelze použít tradiční výrobní metody.

Příkladem mohou být složité tvary s vnitřními podpůrnými strukturami a mřížkami, které jsou současně lehké a silné. To vše je příznivé pro použití opakovatelné metrologii.

Doteky vyrobené aditivní technologií 3D tisku kovu (AM)mohou být vytvořeny a upůsobeny prakticky pro libovolnou aplikaci.

Kontaktujte nás

Naše zakázková aditivní výroba doteků používá složitou komplexní geometrii, která poskytuje výhody oproti tradičním dotekům. Tak se lze vyrovnat s konstrukčními výzvami u nových i u existujících dílců.

Pošlete váš požadavek na aditivně vyráběné doteky

Rychlá služba pro konstrukci zakázkových doteků

Společnost Renishaw vyrábí zakázkové doteky ve vlastním závodu a nabízí rozsáhlé zakázkové služby splňující všechny vaše metrologické požadavky. Naše služba zakázkové konstrukce je zárukou krátké dodací lhůty; to znamená, že vaše výroba nemusí čekat.

Kontaktujte nás ohledně dalších informací o naší službě zakázkové konstrukce tradičních i aditivně vyráběných doteků.

Nabídka doteků Renishaw je rozsáhlá. Podívejte se na naše stránky přesných doteků pro metrologii, kde získáte další informace.

Konstrukční svoboda

Konstrukce dílců pro jejich koncové použití, nikoli pro kontrolu. Aditivně vyráběné doteky umožňují přístup k prvkůmjichž nelze dosáhnout tradičními doteky; dílce již nemusí být konstruovány tak, aby zohledňovaly metrologický přístup.

Speciálně navržené mřížkové struktury a válcové tvary snižují celkovou hmotnost za současného zachování strukturální integrity, což umožňuje dosáhnout maximálního poměru mezi velikostí a hmotností. Vnitřních závity (M2/M3/M4/M5) umožňují upevnit kterýkoli dotek z rozsáhlé nabídky standardních doteků Renishaw.

Vysoce přesná metrologie

Laserovým spékáním práškového základu lze vytvářet lehké a pevné struktury umožňující opakovatelné a přesné metrologické výsledky.

Díky použití aditivní technologie jsou doteky vyráběny s použitím minimálního počtu součástí, a tedy i požadovaných kloubů, což významně zvyšuje robustnost.

Každý dotek je navržen s ohledem na zajištění optimální hmotnosti, vyvážení a tuhosti.

Zakázková výroba

Všechny aditivně vyráběné doteky jsou navrženy a vyráběny přímo ve firmě Renishaw, což zaručuje krátký čas přípravy a vysoký standard kvality.

Naše odborné znalosti nám umožňují vyvinout produkt, který splňuje požadavky zákazníka na přesnost, měření kusových dílů, dodávku a náklady. Všechny uvedené aspekty jsou při návrhu doteku brány v úvahu. Tím je zajištěno, že řešení bude u dané aplikace zahrnovat ideální výběr materiálů kuličky i dříku a optimalizaci výkonu sondy.

Větší konstrukční svoboda, větší přístup při kontrole

Zakázkové doteky pro metrologické aplikace poskytují více metrologických možností než kdykoli dříve; AM nabízí možnosti výroby složitých tvarů, umožňující kontrolu dříve nepřístupných míst. Konstrukce aditivně vyráběných doteků směřuje ke zvýšení schopností 5osé multisenzorové platformy REVO®poskytuje zvýšenou flexibilitu přístupu k prvkům dílců.

Kombinace flexibilní technologie aditivní výroby a multisenzorové platformy REVO umožňuje výrobcům větší svobodu během konstrukce dílců. Dílce, které musely být dříve konstruovány s ohledem na kontrolu tradičními doteky, mohou být nyní navrhovány bez podobných metrologických omezení.

Aditivně vyráběný zakázkový dutý titanový dotek pro 5osý kontrolní systém REVO

Složitá geometrie napomáhá přístupu ke všem oblastem

Aditivně vyráběný diskový dotek

Aditivně vyráběné doteky lze vyrábět s komplikovanou geometrií, která nabízí přednosti oproti tradičním dotekům. Tak se lze vyrovnat s konstrukčními výzvami u nových i u existujících dílců.

Diskové doteky jsou řešením pro měření velkých prvků dílců, avšak jejich konstrukce byla v minulosti problematická. Disky bylo možné vyrábět pouze z keramiky, což výrobu omezovalo co do jejich velikosti. Zakázkový aditivně vyráběný dotek může mít tuhou a lehkou strukturu, lze jej proto vyrobit o větším průměru než klasický keramický dotek. Titanový disk o průměru 100 mm se základním vnějším povrchem, navržený a vyráběný společností Renishaw, váží pouhých 13 gramů. V porovnání s konvenčním diskovým dotekem této velikosti poskytuje 70% snížení hmotnosti.

Speciální případové studie

Použitím aditivně vyrobeného zakázkového doteku překonala společnost Linex Manufacturing problémy s kontrolou.

Více informací získáte přečtením případové studie

Dodatečný výklad

Prozkoumejte výhody aditivní výroby doteků (AM) a možnosti, jak vám můžeme pomoci s vašimi požadavky zakázkových doteků.

Galerie aplikací aditivní výroby