Přeskočit navigaci

XL-80: mobilita, přesnost a snadné použití laserového interferometrického měřicího systému

Při pohledu na nový laserový interferometr XL-80 a kompenzátor XC-80 od firmy Renishaw není možné si nevšimnout, jak malá jsou to zařízení ve srovnání se stávajícími ekvivalenty ML10 a EC10.

Laserová jednotka XL-80 S celkovou hmotností něco přes 3 kg (včetně připojovacích kabelů, zdroje napájení a senzorů) váží o 70 % méně. Zmenšení velikosti základních komponent umožnilo přizpůsobení velikosti dalších prvků systému jako jsou stativ a nastavovací deska laseru tak, aby se celý systém (bez stativu) vešel do mnohem menšího přepravního kufru. Velikost základní verze „na kolečkách“ je nyní jen něco málo přes 50 % velikosti předchozího kufru, ale i přesto obsahuje úplný lineární a úhlový systém včetně prostoru pro uložení diagnostického systému Renishaw QC10. Svou hmotností méně než 17 kg tvoří vysoce mobilní „diagnostický a kalibrační“ systém, který nemá konkurenci.

Kompenzátor XC-80 Mobilitu zbývajících částí systému zajišťuje nový stativ a kufr s hmotností pouhých 6,2 kg.

Malé rozměry laserové hlavice a nastavovací desky také umožňují jejich snadnou montáž na standardní magnetickou základnu pro aplikace, kde montáž na stativ není vhodná. Při stejné výšce svazku a rozměrech optiky jako u systému ML10 lze laserový měřicí systém XL-80 také umístit přímo na žulový stůl při kalibraci souřadnic měřicího stroje.

Zkrácená doba přípravy k provozu

Firma Renishaw zkrátila dobu stabilizace laseru asi na 5 minut, což umožňuje uživateli zvýšit dobu měření a minimalizovat čekací dobu. Zkrácení doby stabilizace jistě přivítají servisní firmy a uživatelé, kteří potřebují provést více měření na jednom místě.

Mezi standardní funkce laserové hlavice byl přidán i spínač zesílení signálu, který dává možnost lineárního dosahu až 80 m nebo vyšší intenzity signálu při obtížných nastaveních na kratší vzdálenosti.

Vyšší rychlosti měření

Kompenzátor XC-80 a snímače S nárůstem počtu používaných vysokorychlostních pohybových systémů, které se pohybují rychlostmi převyšujícími 2 m/s, mají zákazníci potřebu měřícího systému, který může při těchto vyšších rychlostech pracovat a zajistit ještě podrobnější měření než zařízení, která jsou v současné době k dispozici. Laserový měřicí systém XL-80 splňuje oba požadavky.

Maximální rychlost lineárního měření se zvyšuje z 1 m/s na 4 m/s při zachovaném rozlišení odečítání polohy 1 nm. S frekvencí vzorkování 50 kHz lze nyní zaznamenat velmi podrobná data o malých vysokofrekvenčních pohybech. Aktualizované verze software Renishaw (LaserXL™ a QuickViewXL™) zajišťují prezentaci dat známým, snadno použitelným způsobem. Software Laser XL™ zajišťuje měření po krocích, které splňuje většinu norem pro ověření obráběcích strojů, a software QuickView™ nabízí zobrazení laserového měření v reálném čase.

Vylepšená přesnost systému

Přesnost systému je proti laseru ML10 zlepšena až na ±0,5 ppm (částí na milion) pro celý rozsah kolísání okolních provozních teplot, tlaku a vlhkosti. Odečítání podmínek prostředí se provádí pomocí inteligentního snímacího systému XC-80, který aktualizuje kompenzaci čtení laseru každých 7 sekund. Stejně jako u systému ML10 firmy Renishaw je i u nového systému důležité, že všechna měření jsou založena na vlnové délce stabilizovaného laserového zdroje HeNe, který poskytuje uživatelům zajištěnou návaznost na mezinárodně uznávané standardy délky.

Kompatibilita a záruka

XL, XC a snímače teploty vzduchu a materiálu Nový systém je zpětně zcela kompatibilní se stávající optikou systému ML10 a umožňuje tisícům současných uživatelů systému ML10 po celém světě povýšit na nový systém při zachování stávající investice do optiky, postupů a školení personálu.

Standardně se na systém XL-80 vztahuje komplexní záruka s možností jejího prodloužení na 5 let za mírný poplatek. S několika speciálními zaváděcími nabídkami pro stávající zákazníky používajícími model ML10 a pro uživatele konkurenčních systémů existuje ještě více důvodů, proč kontaktovat některou z 29 poboček firmy Renishaw po celém světě a projednat výhody modelu XL-80 jako vyšší verze nebo jako nový systém.

 

Celý článek

Zprávy ke stažení

Obrázky