Přeskočit navigaci

Trigger Logic™

Trigger Logic™ je proces konfigurování dotekových sond Renishaw.

Co je Trigger Logic™?

Trigger Logic™ je metoda umožňující uživateli zobrazit a vybrat všechna dostupná nastavení režimu pro přizpůsobení sondy specifické aplikaci. Trigger Logic se aktivuje vložením baterie. Použitím sekvence výchylek doteku (spouštění) je uživatel systematicky veden použitelnými volbami, umožňujícími výběr požadovaného režimu.

Aktuální nastavení sondy lze prohlížet vyjmutím baterie na minimálně 5 sekund; po jejich opětném vrácení Trigger Logic aktivuje sekvenci prohlížení.

Režim akvizice pro rádiové produkty

Nastavení systému se provádí pomocí Trigger Logic a zapnutí RMI nebo RMI-Q.

Párování je vyžadováno pouze při prvotním nastavení systému. Další párování je nutné pouze po výměně sondy nebo RMI/RMI-Q.

Další informace o konfigurování nebo získání sondy/nástrojové sondy jsou uvedeny ve stručné příručce nebo v instalační příručce produktu.

Videa o Trigger Logic a párování jsou uvedena také v sekci podpory.

Trigger Logic - aplikace

Alternativně si můžete stáhnout novou aplikaci Trigger Logic.

Aplikace Trigger Logic™ zjednodušuje proces konfigurování sond Renishaw pro obráběcí stroje. Aplikace uživateli nabízí zjednodušený způsob prohlížení, konfigurování a změn nastavení sond Renishaw. Aplikaci lze rovněž používat pro párování a sdružování rádiových sond.

Stažení aplikace:

Ikona Google Play Ikona App Store

K dispozici také v Číně prostřednictvím Baidu, Tencent a Huawei.
Trigger Logic - aplikace
Trigger logic - průvodce