Přeskočit navigaci

Technologie SPRINT™

Vysoce rychlá a vysoce přesná sonda pro obráběcí stroje, umožňující dotekové spínání a skenování přímo na stroji.

Snímací systémy s technologií SPRINT™ umožňují díky unikátní technologii v sondě OSP60 provádět přímo na CNC obráběcích strojích velmi rychlé a přesné měření dílce.

Sonda OSP60, která je mimořádně citlivá na povrchové odchylky a schopná detekovat submikronové pohyby hrotu doteku sondy, zachytí každou sekundu 1000 skutečných 3D datových bodů. Sonda OSP60 poskytuje přesné skenování a měření bodů. Společně s technologií SPRINT je ideálním řešením pro řadu různých průmyslových aplikací.

Snížit zmetkovitost, zlepšit produktivitu a zvýšit zisky - sondy Renishaw pro obráběcí stroje mohou udržovat váš proces obrábění pod kontrolou.

Jedna sonda, neomezené možnosti

Kontrola stavu stroje

Ověření výkonu stroje za méně než jednu minutu. Cykly integrované do CNC obráběcího programu poskytují jistotu o stavu stroje před zahájením kritických výrobních operací.

Vysokorychlostní ustavení dílce

Mimořádně rychlé ustavení obrobku díky cyklům dotykového bodu nebo skenování. Použití výsledků pro aktualizaci souřadných systémů obrobku.

Monitorování stavu povrchu

Specializovaná měřicí makra pro stanovení stavu povrchu dílce. Detekce nadměrného zvlnění povrchu, rýh a hran na povrchu.

-

3D snímání povrchu

Rychlá kontrola složité geometrie součástí volného tvaru, včetně náběhových a výstupních hran a povrchů se dvojitým zakřivením.

Adaptivní obrábění

Generování specifických řezných drah pro dílce blízké finálnímu tvaru, jako jsou odlitky. Jmenovité body dráhy nástroje jsou nastaveny tak, aby odpovídaly skutečnému tvaru skenované součásti.

Vhodnost 3D prvků

Proměřujte 3D prvky jako jsou kužely, válce, kružnice nebo koule několikerým skenováním a před obráběním použijte získaná data v operaci vhodnosti (fitting operation).

Výsledky, které nám investice přinesla, daleko přesahovaly naše očekávání. Přesnost frézování lopatkového kola je více než čtyřikrát vyšší a související mzdové náklady jsou poloviční.

Technopark Aviation Technologies

Výjimečné přednosti použití sondy OSP60

Přímá kontrola během obrábění sondou Renishaw OSP60 s technologií SPRINT™

Rychlé měření dílce

Skenování umožňuje neuvěřitelné časové úspory při kontrole a přípravě práce na stroji a tím zvyšuje dosažitelné ziskové a produktivní výrobní časy.

Zjištění tvaru prvku

Zjištění nejvyššího a nejnižšího bodu plochy nebo měření úplného tvaru prvku, které by byly spínanou dotekovou sondou opominuty.

Řízení během procesu

Výsledky měření obrobku získaných sondou OSP60 napomáhá automaticky udržet procesy na stroji pod kontrolou.

Výsledky lze také zaznamenat pro další analýzu nebo pro účely kontroly kvality.

SPRINT Technologie

Převodník OSP60 SPRINT

Inovativní myšlení

Sonda OSP60 s technologií SPRINT, obsahující unikátní konstrukci snímače, představuje vynikající, vysoce rychlý a vysoce přesný snímací systém pro CNC obráběcí stroje.

Sonda OSP60, vhodná pro nejrůznější průmyslové aplikace, pracuje se softwarem SupaScan a Productivity+™ Scanning Suite.

Sonda OSP60 může pracovat také jako spínaná doteková sonda ve spojení se softwarem Inspection Plus pro OSP60, kdy nabízí stávajícím uživatelům spínaných dotekových sond Renishaw okamžitou časovou úsporu cyklu.

Konkurenční převaha

Díky patentované technologii SPRINT získají uživatelé sondy OSP60 nepřekonatelné výhody:

  • Jedinečná technologie snímače poskytuje 1000 3D datových bodů za sekundu,
  • Pro získání polohy, velikosti a tvaru prvku se používají vyspělé algoritmy zpracování dat.
  • Špičkový průmyslový software včetně aplikačně specifických nástrojů.
  • Ideální pro aplikace od jednoduchého ustavení prizmatických dílců až po kontrolu složité geometrie součástí volného tvaru.

Přednosti Renishaw

Ve společnosti Renishaw si ceníme vynikající reputace v oblasti poskytování podpory našim zákazníkům prostřednictvím sítě více než 70 vlastních servisních a podpůrných zastoupení na celém světě.

Získejte technickou podporu, školení i odborné rady nebo si v našem dobře zásobeném internetovém obchodu kupte náhradní díly a příslušenství.

Příslušenství

Prozkoumejte nabídku příslušenství k sondám pro obráběcí stroje, včetně kalibračních artefaktů a upínacích stopek. Zdrojové příslušenství od společnosti Renishaw je zárukou dlouhé životnosti a optimálního výkonu sondy.