Přeskočit navigaci

Strojové skenovací sondy s technologií SPRINT™

Využijte potenciál velmi rychlých a vysoce přesných strojových skenovacích sond s technologií SPRINT společnosti Renishaw. Naše jedinečná skenovací sonda pro CNC obráběcí stroje snímá mimořádně přesná 3D data, což posune váš výrobní proces na nejvyšší úroveň.


Zdokonalte váš výrobní proces skenováním na stroji.

Skenovací sonda OSP60 s technologií SPRINT poskytuje díky unikátní 3D snímací technologii uživatelům CNC obráběcích strojů jedinečné možnosti snímání.

Sonda OSP60, která je mimořádně citlivá na povrchové odchylky a schopná detekovat submikronové pohyby hrotu doteku naší skenovací sondy, zachytí každou sekundu 1000 skutečných 3D datových bodů. Díky přesnému skenování a měření bodů je ideálním řešením pro řadu různých průmyslových aplikací.

Prozkoumejte její nepřekonatelné výhody:

  • Rychlé měření dílce. Skenování umožňuje neuvěřitelné časové úspory při kontrole a přípravě práce na stroji a tím zvyšuje dosažitelné ziskové a produktivní výrobní časy.
  • Zjištění tvaru prvku. Zjištění nejvyššího a nejnižšího bodu plochy nebo měření úplného tvaru prvku.
  • Řízení během procesu. Automatické zachycení výsledků měření a udržení procesů na stroji pod kontrolou. Výstup výsledků pro další analýzu nebo pro účely kontroly kvality.

Flexibilní a všestranné snímání

Sonda SPRINT™ pro skenování na stroji

Skenování na stroji otevírá možnosti pro snímací aplikace, které byly dříve nemožné nebo neúnosné pro čas cyklu. Poskytuje možnost zachytit podrobnější informace během výrobního procesu než kdykoli dříve.

Skenovací technologie Renishaw, která poskytuje vysokou přesnost 3D dotekové sondy spojenou s vysokou rychlostí a hustotou 3D skenovaných dat, vám umožní optimalizovat celkové doby cyklů a zvýšit výkon stávajících obráběcích strojů.

Sonda pro obráběcí stroje OSP60 je neuvěřitelně flexibilní řešení. Může provádět ustavení obrobku, ověřování během procesu, kontrolu 3D vhodnosti, adaptivní obrábění a monitorování stavu povrchu; to vše se stejnou konfigurací doteku. Učiňte další krok na vaší cestě k produktivitě a spojte skenování na stroji s vašim obráběcím strojem.

Výsledky, které nám investice přinesla, daleko přesahovaly naše očekávání. Přesnost frézování lopatkového kola je více než čtyřikrát vyšší a související mzdové náklady jsou poloviční.

Technopark Aviation Technologies

Jedna sonda, neomezené možnosti

Vysokorychlostní ustavení dílce

Použijte body dotyku sondy nebo skenovací cykly pro rychlé ustavení obrobku. Použijte výsledky pro nastavení nebo aktualizaci souřadných systémů obrobku. To je důležité při velkoobjemové výrobě, jako výroba automobilů, zdravotní techniky a spotřební elektroniky.

Vhodnost 3D prvků

Měření 3D prvků jako kuželů, válců, koulí nebo kruhových průřezů pomocí více drah skenování. Použití výsledků pro operace vhodnosti před obráběním. Poskytuje flexibilní strategii skenování dílců s přerušenými nebo neúplnými prvky.

3D snímání povrchu

Provedení rychlé kontroly složité geometrie prvků volného tvaru, jaké jsou obvyklé v leteckém a zdravotnickém průmyslu. Jako například náběžné a odtokové hrany lopatek, dmychadla, tibilární plata a femorální klouby. Dobře použitelné také v sektoru energetiky.

Adaptivní obrábění

Generování specifických řezných drah pro dílce blízké finálnímu tvaru, jako jsou odlitky. Nastavením jmenovitého bodu dráhy nástroje lze sesouhlasit skutečný tvar skenovaného dílce. Ideální pro odjehlení, obrábění hran a významné zjednodušení aplikací kopírovacího obrábění.

Monitorování stavu povrchu

Jednoúčelová měřicí makra stanoví stav povrchu součásti a zjišťují nadměrné zvlnění, rýhy a hrany na povrchu. Má zásadní význam pro dosedací a těsnicí plochy v aplikacích, kde je důležité zamezit netěsnostem.

Kontrola stavu stroje

Ověření způsobilosti stroje za méně než jednu minutu. Cykly integrované do CNC obráběcích programů poskytují jistotu o stavu stroje před zahájením kritických výrobních operací.

Inovativní technologie SPRINT

Schéma strojové sondy SPRINT™ pro skenování na stroji

Konstrukce sondy OSP60 s technologií SPRINT, založená na dvojité planární pružině, umožňuje měřit plnou velikost 3D výchylky a složky ve směru XYZ. To umožňuje sondě reagovat na odchylky povrchu a provádět přesné, vysoce rychlé proměřování složitých povrchů volného tvaru a prizmatických povrchů.

V sestavě sondy jsou umístěny dva soustředné prstence: jeden je upevněn k tělesu sondy a druhý je uchycen k připojení doteku, takže se s ním pohybuje. Měření kapacity mezi obvody prstenců umožňují sondě přesně zaznamenat výchylky hrotu doteku.

Výkonný skenovací software

Sonda OSP60 je vhodná pro použití v řadě průmyslových aplikací a nabízí flexibilní přístup k programování. Její možnosti zahrnují tradiční aplikace na základě maker, řešení CAD/CAM a grafická uživatelská rozhraní (GUI). Díky tomuto rozsahu možností je skenování na stroji přístupným řešením bez ohledu na programátorské zkušenosti.

Všechny programovací možnosti standardně poskytují měření prizmatických prvků. Možnosti systému rozšiřují další programové balíčky pro podporu specifických průmyslových aplikací.

Uložení výsledků měření do proměnných stroje, export souborů nebo výstup balíčků zpráv Renishaw. Renishaw Central, Scan Data Viewer a MODUS CHART podporují zobrazení skenovaných dat měření.

Flexibilitu a výkonové možnosti skenovacího systému dále rozšiřuje kompatibilita se softwarovou analýzou a protokolovacími aplikacemi.

Pro další informace je k dispozici ke stažení naše brožura softwaru pro práci se sondami.

Sonda SPRINT skenující součást

Další kroky

Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.

Kontaktujte nás

Dokumenty ke stažení

Brožury

Katalogové listy

Poznámky k možnostem

Potřebujete podporu?

Kontaktujte nás nebo navštivte naši knihovnu technické podpory, kde najdete katalogové listy, instalační a uživatelské příručky a informace o shodě.

Knihovna technické podpory